Usapang ‘green’ sa tahanan

ANG mga magulang dapat ang nangunguna sa pag-uukit ng kaalaman ng kanilang mga anak hinggil sa mga bagay na nangyayari sa paligid gaya ng isa sa maiinit na isyu ngayon, ang climate change.

Responsibilidad ng mga magulang na ipabatid sa kanilang mga anak ang mga bagay na may kinalaman sa climate change tulad ng kahulugan, sanhi, masamang dulot nito sa paligid at sa mga tao at kung paano ito maiiwasan o paano makatutulong upang maiwasan pa ang paglala nito.

Sa murang edad ay mahalaga na maituro ng mga magulang ang ilang simpleng bagay na makatutulong sa pangangalaga sa kapaligiran.

1. Turuan ang mga bagets na itapon ang mga pinagkainan o kalat sa basura. Ituro sa kanila na masama ang pagtatapon sa klaye o iba pang pampublikong lugar kahit na may mga tao pa ring guamgawa nito.

2. Turuan silang mag-recycle. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga lumang kwaderno o notebooks ng tsikiting. Maaaring turuan silang pagsama-samahin ang mga pahina ng mga lumang notebook upang maging bagong notebook na pwede pang magamit muli,

Nakatipid ka na, nakatulong ka pa sa kapaligiran.

Alam naman natin ang mga papel ay nanggaling sa pinutol na puno.

3. Pagamitin sila ng baso sa tuwing magsisipilyo at sabihing iwasan ang running water sa pagmumumog na nakakasayang sa tubig.

Gayundin sa paliligo, turuan sila ng gumamit ng timba at tabo at iwasan na gumamit ng shower mas maaksaya sa tubig.

4. May mga nabibili na tinatawag na green school supplies. Ang ganitong gamit ay higit na mura kaysa sa kadalasang schoool supplies na nabibili. Ito ay karaniwang recycle ng mga bagay at ibinibenta sa mas murang halaga.

5. Lagi silang paalalahanan at pagsabihan na huwag iiwanang nakasaksak ang mga appliances sa saksakan. Tiyakin dapat ng magulang na marunong mag-switch off o magpatay ng ilaw at iba pang appliances ang mga anak lalo na kung di ginagamit.

Kung malamig ang panahon, turuan sila at sanayin na huwag nang gumamit ng air con. Sa ganitong paraan ay makatitipid sa kuryente at talaga namang environment friendly.

6. Magkaroon ng oras sa paggamit ng computer. Alam naman ng mga magulang na ang mga kabataan ngayon ay mahilig sa computer games at dapat nila itong maintindihan. Ngunit dapat na ipabatid sa kanila na mayroong limitasyon sa paggamit nito dahil malakas itong komunsumo ng kuryente.

7. Sa mga may hardin o may mga alagang halaman, turuan ang mga anak na magtanim ng kanyang sariling halaman. Sa kanya ito ipaalaga haggang maging bahagi ito ng kanyang daily routine.

Alam naman natin kung ano ang mabuting idinudulot ng halaman sa ating kapaligiran.

Bakit hindi kayo mag-gardening tuwing weekend at bakit hindi magtanim ng gulay na maaari pa ninyong makain?

8. Turuan silang maglinis ng paligid. Kung gaano kalinis ang loob ng bahay ninyo ay kailangan din na malinis ang paligid nito.

Itoka-toka ang mga anak sa mga gawaing paglilinis.

9. Huwag silang pagamitin masyado ng mga disposables na gawa sa papel. Mas mainam kung gagamit ng yari sa plastic gaya ng plastic containers na matagal gamitin. Huhugasan lamang ang mga ito at paulit-ulit nang magagamit. Higit sa lahat mas tipid ito.

10. Sa mgaa anak na babae, paiwasan silang gumamit ng spray net na may kemikal na nakadudumi sa hangin. Ang kemikal na ito ay nakapagpapanipis sa oxone layer na siyang pumoprotekta sa mundo laban sa mapinsalang sikat ng araw. Masama ang direktang sikat ng araw sa balat ng tao. Ang ozone layer ang shield ng mundo.

Ilan lamang ang mga nabanggit ng green tips na maaaring ituro ng mga magulag sa kanilang mga anak.

Tandaan na sa murang edad ay mainam na maituro sa kanila ang wastong bagay na makatutulong sa ating kapaligiran. Bukod dito, maging mabuting ehemplo. Sa inyo dapat na magsimula ang pangangalaga sa kalikasan. Tiyakin na ang itinuturo sa mga anak ay ang siyang pinapraktis ng mga magulang.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply