Ako berdugo?

ANO ba ang depinisyon ng berdugo? Mabagsik, walang awa, mapang-api? Sabi ng hindi nalilinawan, parang gawain daw ng berdugo ang panukala ko na linisin ang listahan ng botante para sa mga darating na halalan o tanggalin ang mga iligal na botante at gawaing mahigpit ang batas laban sa flying voters, ghost voters at hakot voters.

Nakalulungkot na ang sabi ng iba ay sinisikil ng aking panukala ang karapatan ng squatters o ng mga maralita para makaboto. Berdugo raw ba ako? Hindi po ganun.

Nag-file ako ng petisyon sa COMELEC para maging malinaw ang depinisyon ng COMELEC sa requirement ng “tirahan” o “address” para makaboto ang isang tao. Ang punto sa mungkahi ko na higpitan ng COMELEC ang panuntunan nila sa depinisyon ng “residence” o “tirahan” para makaboto ay hindi para tanggalan ng karapatan ang mga “squatter” na bumoto, bagkus ay proteksyunan sila laban sa pang-aabuso.

Lahat ay dapat at pwedeng bumoto pero sa ligal na lugar kung saan sila dapat bumoto nang sa ganun ay hindi sila magamit sa iligal na botohan. Walang hindi pwedeng bumoto, mahirap man o mayaman, pero dapat ay sa ligal na paraan at sa ligal na intensyon.

Ayusin natin ang halalan sa pamamagitan ng pag-alis sa lahat ng oportunidad para makagawa ng iligal.
Nakalulungkot ang sinasabi ng iba na gusto ko raw tanggalan ng karapatang bumoto ang squatters. Gayung ang aking pakay ay maproteksyunan ang mga mahihirap sa pagsasamantala ng mga tiwali sa panahon ng halalan.

Sa aking petisyon ay tinatanong natin ang COMELEC kung bakit maraming iligal na nakapagrerehistro ng paulit-ulit at kung saan-saan, karamihan ay squatters nga na walang ligal na tirahan. Ang katuwiran ng ilan ay dahil daw sa matinding kahirapan kaya ibinebenta ang boto. Mapanganib ang katuwirang ito. Ang mga pulitiko na bumibili ng boto ay magsasamantala sa bayan pag naupo na sa pwesto. At ang pinsalang dala ng mga korap na ito ang maglulugmok pa sa ating naghihirap nang bayan.

Lahat po tayo ay may karapatang bumoto pero ang karapatang iyan ay may kaakibat na responsibilidad na dapat nating panindigan para sa kapakanan nating lahat at ng buong bansa.

Mag-text po kayo sa akin sa 09209280847 o mag-email sa ariel.inton@gmail.com. Mahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at opinyon tungkol sa isyung ito.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply