Ano ang polio?

ANO nga ba ang sakit na polio? Paano ito nakukuha at kung ito ba ay nagagamot?

Ang polio o ang poliomyelitis ay impeksyon na likha ng virus. Ito ang nagiging dahilan ng pagkaparalisa ng bahagi ng katawan ng isang tao, partikular na ang mga paa.

Kadalasang umaatake ang polio virus tuwing summer at karaniwang mayroon nito sa halos lahat ng bansa sa buong mundo.

Sintomas

Kabilang sa mga sintomas ng polio ay lagnat, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng ulo at sorethroat o pamamaga at pananakit ng lalamunan.

Kasunod ng mga nabanggit na sintomas ay ang pananakit ng mga kalamnan, panghihina ng katawan, paninigas ng leeg at ang pagkaparalisa ng bahagi ng katawan.

Tatlong uri ng polio
1. Spinal polio
2. Bulbar polio
3. Bulbospinal polio

Ang polio ay may tatlong uri. Ito ay ang spinal, bulbar at bulbospinal polio.

Spinal polio ang pinaka-common form ng paralytic polio. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaparalisa ng muscles sa braso at binti, pati ang muscles na siyang komokontrol sa paghinga.

Bulbar polio ang severe type ng polio na nakaaapekto sa cranial nerves na kumokontrol sa paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at paglunok.

Ang uri ng polio na ito ay maaaring makaapekto sa mga nabanggit na functions. Ngunit most likely, ay maapektuhan ang abilidad sa paghinga, pagsasalita at paglunok at maaaring maging fatal kung walang respiratory support.

Kombinasyon naman ng spinal at bulbar ang bulbospinal. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkaparalisa ng arms at legs at makaaapekto sa paghinga, paglunok at heart function

Ayon sa eksperto ang bulbar ang pinakadelikadong uri ng polio dahil ito ay maaaring pangsumandali o permanente na ang pagkaparalisa ng paghinga.

Nauuwi sa pagkamatay ng pasyente ang polio sa unang pagdapo ng sakit o sa dakong huli kapag nagkaroon ng kumplikasyon ang bacterial infection.

Naisasalin rin ang polio virus sa pamamagitan ng paghawak sa respiratory secretions at maaari rin sa pagsinghot o paglunok.

Paano mapipigilan?

Mapipigilan ang pagkalat ng polio sa pamamagitan ng pagbabakuna laban sa virus.

Ang mga sanggol, bata at nakatatanda ay dapat na magpabakuna lalo na kung sila ay naka-exposed sa mga taong may sakit na polio.

Dapat ring magpabakuna ang mga tao na bibiyahe sa ibang bansa na laganap ang sakit na ito upang maiwasan na mahawaan.

Ang oral polio vaccine ay binibigay sa 2, 3 at 4 na buwang gulang na bata.

Bukod pa dito, maiiwasan ang sakit na ito kung sisiguraduhing malinis ang inuming tubig, pagkain ng nahugasan at nalutong mabuti at ang tamang pagtapon ng ihi at dumi.

Kapag mayroon nagka-polio sa komunidad, kailangang ipaalam agad sa mga kinauukulan o sa pinakamalapit na health center.

Huwag ipagwalang bahala kung nakikitaan ng mga sintomas ng polio ang isang tao at agad na komonsulta sa manggagamot.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply