BURLESK KING (Pwedeng Tingin Bawal Salingin) Ika-69 labas

KAKILALA ni Glenna ang eye surgeon.

Si Dra. Molina.

Pagpasok pa lang ng dalawa sa clinic ay kaagad silang sinalubong.

“Doktora, pakitsek mo nga ang mga mata ng kasama ko. Gusto kong malaman kung may tsansa pa siyang makakita,” nakangiting sabi ng dalaga.

“Sayang naman kung hindi. Guwapo at macho ang kasama mo, Glenna,” sagot naman ng eye surgeon.

Karakang isinama ng huli ang dalawa sa loob ng kanyang laboratory.

Dito ay mataman niyang sinuri ang lagay ng mga mata ni Joseph.

Maya-maya’y masaya niyang binalingan ang kaibigan.

“Hindi siya likas na bulag kaya posible sa kanya ang isang eye operation,” sabi ni Dra. Molina. “Ang problema na lang natin ay eye donor para masimulan na ang operasyon.”

Nakahinga nang maluwag ang dalaga.

“Saan naman kaya tayo makakukuha ng mga mata na puwedeng ipalit sa mga mata ni Joseph?” tanong ni Glenna.

“May kontak na ako sa mga ospital. May mga caretaker ng mga pasyente na naaksidente ang idino-donate ang mga mata at iyon ang pinababantayan ko,” sagot naman ni Dr. Molina.

Nakikinig lamang si Joseph sa usapan ng dalawang babae.

Hindi naman nagtagal at nagpaalam na si Glenna sa kaibigang eye surgeon.

“Tawagan mo na lang ako kapag may nag-donate na ng mga mata para sa eye operation ni Joseph,” sabi ng mayamang dalaga.

“Areglado, my friend,” sagot naman ni Dra. Molina at inihatid ang dalawa patungo sa kinapaparadahan ng kotse ni Glenna.

Biniro ng eye surgeon ang kaibigan nang nakasakay na sa kotse.

Sa pamamagitan ng pagsenyas ay pinag-match ng dalaga.

Ang lakas ng tawa ng babae tapos ay siya naman ang nagbiro sa kaibigan.

Hinawakan niya ang kan-yang braso at pinalalabas na ganito kalaki ang kargada ng bulag.

Si Dra. Molina naman ang malakas na natawa.

Pinatakbo na ni Glenna ang kotse papalayo.

“Ang saya ninyo kanina. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?” tanong ni Joseph kay Glenna.

Napangiti ang huli.

Alangan namang sabihin niya sa bulag ang dahilan ng katuwaan nila ng kaibigang eye surgeon.

“Nagbibiruan lang kaming dalawa,” sabi niya.

Hindi na nag-urirat pa si Joseph.

Nagpatuloy na ang kanilang biyahe.

“Pauwi na ba tayo?” tanong ng bulag.

“Hindi pa. Pupunta tayo ng mall!”

“Ano ang gagawin natin doon?” tanong ni Joseph.

“Ibibili kita ng mga damit mo at iba pang gamit.”

“May mga damit ako sa bahay ni Aling Minda. Hindi na kailangang ibili mo pa ako ng bago,” sabi ng bulag.

“Kukunin din natin ang mga iyon pero saka na kapag nakakakita ka na,” sagot ni Glenna.

Hindi na kumibo si Joseph.

Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ng bulag na huminto ang kotse na sinasakyan.

“Trapik ba?” tanong niya sa dalaga.

“Narito na tayo sa carpark ng isang mall,” sagot naman ni Glenna at binuksan na ang pintuan.

Nang makalabas, ang pintuan naman ng sasakyan sa tabi ng bulag ang binuksan.

Inalalayan ito sa paglabas…

Ilang saglit pa, akay niya si Joseph na patungo na sila sa mall.

Pinagtinginan sila ng mga nakakasalubong …

Ang mga kalalakihan, si Glenna ang may paghangang tinitingnan …

Ang mga babae, si Joseph naman ang tinititigan.

Paghanga at panghihinayang ang kanilang nararamdaman.

Guwapo nga at macho ang lalaki pero bulag naman.

Hindi naman sila pansin ni Glenna.

Dinala niya sa Men’s section si Joseph. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply