BURLESK KING (Pwedeng Tingin Bawal Salingin) Ika-83 labas

“BUKAL sa puso ko ang pagtulong sa iyo kaya wala kang dapat ipagpasalamat,” nakangiting sagot naman ni Glenna.

“Hindi ko alam kung paano pero sana’y makaganti ako ng utang na loob sa iyo,” sagot ni Joseph.

“Huwag mo akong intindihin. Ngayong nakakakita ka na, ang unahin natin ay kung paano makikita ang iyong anak,” sabi ni Glenna.

“Bukas na bukas din, sisimulan ko na ang paghahanap sa kanya,” mabilis na desisyon ng dating bulag.

Sa puntong ito nila tinapos ang pag-uusap.

Inaya ng dalaga sa isang seafoods Restaurant at dito sila naghapunan.

Matapos ito, umuwi na sila sa bahay nina Glenna.

Karakang sinalubong sila ni Mang Ipe.

Inalalayan si Joseph sa paglalakad …

Natawa ang dalawa.

“Mang Ipe, hindi mo na ako kailangang alalayan. Nakakakita na ako,” sabi ng una.

Hindi makapaniwalang binitiwan ng lalaki si Joseph.

“T-Talagang nakakakita ka na?” nakangangang tanong nito.

“Ang hina ng memorya mo, Mang Ipe. Sinabi ko na sa iyo kahapon na kanina ang araw ng pagtanggal ng benda sa kanyang mga mata pero hindi mo natandaan,” sabi ni Glenna.

“Sorry, Mam. Ang hina kasi ng memorya ko,” hindi magkandatutong paghingi ng paumanhin ng houseboy.

Dumiretso na ang dalawa sa itaas.

Sinamahan ni Glenna ang lalaki sa kanyang kuwarto.

“Iyan ang room mo. Ngayo’y puwede ka nang maglabas-masok diyan nang hindi na kailangang alalayan pa,” nakangiting sabi ng dalaga.

“Thank you again, Glenna,” nakangiting sabi ng lalaki at pumasok na sa kanyang kuwarto.

Marahan siyang nahiga sa kama…

Tumatakbo ang kanyang imahinasyon …

Masaya sana kung ngayon ibibigay ni Glenna ang kanyang katawan sa kanya.

Dahil ngayong okey na ang kanyang mga mata, every inch of her body ay makikita niya.

Nang makaramdam siya ng pagod, marahan niyang ipinikit ang mga mata.

Nang biglang may kumatok sa pintuan.

“Bukas iyan!” sabi ni Joseph.

Inaasahan niya na si Glenna ang darating pero si Mang Ipe ang pumasok.

“Bumaba ka raw muna. May mga tao na gustong ipakilala sa iyo si Mam,” sabi ng
houseboy.

Mabilis na bumangon sa pagkakahiga si Josepn at sumunod sa lalaki sa pagbaba ng hagdanan.

Dalawang lalaki ang nadatnan niya sa salas na kausap ni Glenna.

Karakang ipinakilala sa kanya ng babae ang lalaki.

“Joseph, sila sina Sarhento Moreno at Kabo San Diego. Sila ang magiging kasama mo sa iyong mga lakad-araw-araw,” sabi ng dalaga.

“Wala namang threat sa buhay ko. Bakit mo ako ikinuha ng bodyguards?” takang tanong ng lalaki.

“Kailangan. Dahil posibleng malagay sa panganib ang iyong buhay sa paghahanap mo sa iyong anak,” sagot naman ni Glenna.

Napatitig si Joseph sa dalaga. Sobrang concern nito sa kanya at ano pa ba ang dapat niyang isipin na kahulugan nito?

Naging sunud-sunuran na lang siya sa kagustuhan ng babae.

Nakangiting kinamayan na lang niya ang dalawang alagad ng batas na magiging alalay niya.

“Bukas pa kayo mag-uumpisang magtrabaho sa akin. May panahon pa kayo para magpaalam sa inyong pamilya,” sabi ni Joseph.

“Yes, Sir! Uuwi muna kami pero babalik kami rito first thing in the morning,” nakangiting sagot naman ni Sergeant Moreno.

Makalipas ang ilang saglit at nagpaalam na ang dalawa.

“Dati ko silang kasamahan sa departamento. Sila ang kinuha ko dahil trusted ko na sila!” sabi ng dalaga kay Joseph.

“Salamat ulit, Glenna. Hindi pa ako nakababayad sa iyo, nadagdagan na naman ang utang ko,” napapailing na sabi ng lalaki. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply