Kawawang Palawan

BUDBOD ng asin at basbas na dalangin ang isinasangkap sa tubig-ulan para maging agua bendita…na pangontra sa mga maligno at impakto.

Tataglayin ng tubig ang bawat isalin ditong sangkap, pati na sansang at lansa ng mga ATM ang budhi. Kaya marahil hindi kanais-nais ang lasa ng tubig na tustos sa mga taga-Palawan.

Uhaw sila sa paliwanag…kung bakit ang kanilang dating gobernador Joel T. Reyes at 10 lokal na pinuno ay hindi dapat ilublob sa kumukulong tubig kaugnay ng paglaspag sa P200 milyong inutang ng lalawigan para sa pantustos-tubig at sanitasyon.

Taxpayers will have to bleed for every cent – interest including – of such a loan given out by the World Bank through Land Bank as part of the latter’s $36 million grant for improvement of water, sewerage, sanitation and drainage projects at the grassroots.

The provincial government trotted out a list of projects to be funded by the P200 million taxpayer’s debt – construction of 10 Barangay Environmental Sanita-tion Projects (BESP) – Water Supply and Sanitation Facilities.

Records show that by 2003 year-end, such projects  had  cost  taxpayers P179,484,334.32 including consultancy  fees  and  interest expense.

The rob, ooops, we mean “rub” – the year-end audit report on Palawan account and operations show construction cost for these projects was something similar to baker’s dough… leavened and rose to excess by P52,312,334.45.

Even after the auditors allowed for adjustments (mobilization/demobilization costs and such figures meant to befuddle bookkeepers), the dough was still too fat at P49,187,326.45 – still a very princely sum that ought to be refunded.

Rubbing salt to the inflictions on taxpayers, the projects turned out to be shoddy as auditors pointed to “blatant non-observance of generally accepted engineering principles, including practices or irregularities committed that are detrimental or disadvantageous to the government.” (To be continued)

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply