Para sa lahat ang Navy Sail Plan 2020

NABANGGIT ko kailan lang ang pangarap ng Philippine Navy para sa bayan. Tinawag namin itong Navy Sail Plan 2020. Ayon sa planong ito, inaasahang makakamit ng Navy ang kanyang pangarap para sa bansang Pilipinas na maging isang higit na malakas at maaasahang Hukbong Dagat sa taong 2020.

Subalit tinatayang napakalaki ang puhunang kakailanganin – puhunang pantao at kagamitan – para sa kapakanang pandagat ng ating bansa. Pero hindi natin dapat panghinayangan ang mga ito dahil buhay natin at ng mga susunod na henerasyon ang nakasalalay sa pagkamit nito.

At para hindi maalintana at masayang lamang ang paglalatag ng puhunan para sa Navy Sail Plan 2020, binuo ng Hukbong Dagat ang Philippine Navy Governance Strategy. Ito ay isang sistema o stratehiya na nagdedetalye ng mga pamamaraan at pamumuhunan ng Navy upang maabot ang pangarap niyang estado o kalagayan – ang maging higit na malakas at maaasahang hukbo sa taong 2020. Sa kabuuan, ang Governance Strategy ang ginagamit na batayan para sa lahat ng mga inisyatibo, mga patakaran, at mga hakbang na ginagawa at gagawin ng Navy para sa pagpapatupad ng Navy Sail Plan 2020.

Para maayos na maisakatuparan ang stratehiya, kinakailangan na mabigyang kabuluhan o maunawaan ng pamunuan ng Navy ang kahalagahan ng mga responsibilidad na pang-organisasyon. Ibig sabihin, dapat maging akma ang paghahanay ng mga tauhan ng Navy sa kani-kanilang mga tungkulin. Bunsod nito, kailangang sapat at tapat ang bawat tauhan ng Navy upang maging epektibo at masinop ang pagsasagawa ng naval at maritime operations. Sa paraang ito, ang Navy ay magiging mas makabuluhan at naaayon sa mata ng sambayanang Filipino o ng mga stakeholder ng Navy sa pagpapatupad ng kanyang misyon dala ng higit na suporta mula sa lahat ng sektor ng kanyang mga kababayan.

Nakabatay sa misyon at pangarap ng Navy ang stratehiyang ito, na siyang nagkakabit-kabit sa tatlong temang pang-stratehiya – ang Mission Responsiveness o Pag-akma sa Misyon, Maritime Security o Seguridad Pandagat, at Prestige o Karangalan. Ang mga temang ito ay binibigyang liwanag ng iba’t ibang perspektiba at mga stratehikong layunin o strategic objectives.

‘Di bale mga kababayan ko. Ipaliliwanag ko pa nang maigi kung ano pa ang nilalaman ng Navy Sail Plan 2020. Mahalaga ito dahil ang planong ito ay para sa ating lahat. Kasabay namin kayo sa pagpapatupad nito. Kaya natin yan, Pinoy!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply