BURLESK KING (Pwedeng Tingin Bawal Salingin) Tatapusin

TAKOT na takot si Angel.

Iniisip niya, mga tauhan ni Bruce ang humahabol sa kanya.

Pero ano ba ang ilalaban niya sa habulan sa dalawang lalaki na ang katumbas ng tatlo niyang hakbang ay isa lang sa kanila?

Nasunggaban siya sa braso ng isa.

Nagpapalag si Angel …

Nangagat para makahulagpos sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Pero hindi siya binitiwan nito.

“Tama na, anak,” sabi ng lalaki. “Hindi kami kalaban. Inutusan kami ng Tatay Joseph mo para iligtas ka.”

Natigilan si Angel.

“K-Kilala mo ang tatay ko?” tanong ng bata.

“Kilalang-kilala,” nakangiting sabi ng lalaki. “Mga pulis kami na sumunod sa iyo para iligtas ka sa kanila.”

Saka pa lang nakahinga nang maluwag si Angel.

Nang ibaba siya ng lalaki, hindi na siya naghangad pang tumakas.

Nang matanawan nilang papalapit ang humahangos na mga tauhan ni Bruce para hanapin si Angel.

Hangos na hinila ng lalaki si Angel para magtago.

“Ang bilis namang nakawala ng batang iyon. Hindi niya kabisado ang lugar na ito. Paano siya makakalayo kung walang tumulong sa kanya?” pagod at pawisang tanong ng isang lalaki sa kasama.

“Oo nga. Pero ituloy natin ang paghahanap. Patay tayo kay Bruce kapag hindi natin
siya nakita,” sagot naman nito.

Hiwa-hiwalay na nagpatuloy sila sa paghahanap.

Samantala, dumiretso na ng Catarman ang dalawang lalaki kasama si Angel.

Humantong sila sa himpilan ng pulisya. Dito sila komontak sa Maynila.

Sa bahay ni Glenna bumagsak ang tawag. Ang babae ang nakasagot.

Masaya niyang binalingan si Joseph matapos matanggap ang impormasyon.

“Ligtas na si Angel. Nailigtas siya ng mga special agent at ngayon ay nasa police headquarters,” sabi ni Glenna sa lalaki.

Biglang napatayo si Joseph sa nalaman.

Galak na galak.

“Pupunta tayo ng Samar para magkita na kayo ng anak mo,” sabi ng babae.

Isang private chopper ang kanilang sinakyan para madali ang kanilang paglalakbay patungong Catarman.

Nasa mukha ni Joseph ang matinding pananabik habang sila ay nagbibiyahe.

Ilang oras lang silang naglakbay …

Sa mismong harapan ng police headquarters sila bumaba.

Nag-aabang sa labas si Angel…

Kaya nang makita ang ama na bumaba sa helicopter, patakbo niyang sinalubong ito.

Mahigpit na yakapan ng mag-ama na matagal na hindi nagkikita ang sumunod.

“Akala ko ay hindi na tayo magkikita, itay,” umiiyak sa katuwaang sabi ni Angel.

“Hindi ipahihintulot ng Diyos na magkahiwalay tayo, anak!” masayang sagot naman ni Joseph.

Nang may mapuna ang bata sa ama …

“P-Parang hindi ka na bulag. Nakakakita ka na ba, itay?” sabik na tanong ni Angel.

“Hindi ka nagkakamali, anak. Nakikita na kita.”

“P-Paano?” takang tanong ng bata.

Bago sumagot, luminga muna si Joseph kay Glenna.

“Siya ang tumulong sa akin para makakita at maghanap sa iyo, anak,” sabi ng ama.

“Maganda siya at mukhang mabait, itay. Siya na ba ang ipinalit mo kay inay?” masayang tanong ng bata.

Natawa si Glenna.

Ginulo naman ni Joseph ang buhok ni Angela.

“Saka na natin pag-usapan ang bagay na iyan pagbalik natin sa Maynila,” sabi niya.
Nasa gayun silang ayos nang magkasunod na dumating ang isang van at trak.

Mga pulis ang lulan ng van …

Mga bangkay ng ilang kalalakihan naman ang nakasakay sa trak.

“S-Sino sila?” tanong ni Glenna sa mga pulis habang nakatingin sa mga bangkay na ibinababa sa trak. Tatapusin

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply