KAPRITSO NG LAMAN (Ika-3 labas)

PILIT na iwinaksi ni Sally ang kapritso ng kanyang laman habang naglalakbay patungong Taiwan.

Ang inisip niya, kung ano’ng klaseng buhay ang naghihintay sa kanya sa nasabing bansa.

“Marami ang nagsasabi na homesick ang kalaban ng bawat OFW sa pangingibang bansa.

“Sana ay magawa ko itong paglabanan,” sabi niya sa sarili.

Makalipas ang mahabang paglalakbay, umalingawngaw ang malakas na boses ng kapitan sa loob ng eroplano.

“ATTENTION ALL PASSENGERS … WE’RE APPROACHING TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL AIRPORT … PLEASE FASTEN YOUR SEATB ELT ….”

“Taiwan, here I am!” sabi ni Sally sa sarili.

Nang makababa na ang eroplano, nagpalinga-linga si Sally …

Hinahanap ng mga mata ang kaibigang si Tina.

Matagal na itong nagtatrabaho sa Taiwan at sa tinutuluyan nito siya pansamantalang titira habang wala pa siyang sariling tirahan.

Ang kaibigan din ang nagturo kung paano siya mapapasok sa jewelry store na kanyang pinag-aplayan.

Hanggang sa may marinig siyang malakas na sumigaw.

Tinatawag ang kanyang pangalan.

“SALLY!!!”

Pamilyar sa kanya ang bose na iyon …

Sigurado siya na ang kaibigang si Tina ang sumigaw.

Hinagod niya ng tingin ang mga tao na sumalubong sa mga pasahero ng bagong dating na eroplano.

May nagtaas ng kamay at kumaway.

Si Tina na nga.

Masaya silang nagyakap.

Ilang saglit pa at lulan na sila ng isang taksi patungo sa Danshui Old Street kung saan sa isang condo rito nangungupahan ang kaibigan.

“Tamang-tama ang pagdating mo. Wala akong kasama sa tinutuluyan ko. Nagsasawa na akong kausapin ang sarili ko kapag nasa bahay ako,” natatawang sabi ni Tina.

Hindi tugma sa sinabi ng kaibigan ang tanong ni Sally.

“Hindi mo ba nami-miss ang mister mo?” aniya.

“Bakit naman hindi?” mabilis na tugon ni Tina.

“Ano ang ginagawa mo kapag sinusumpong ka?”

“S-Sumpong saan?” kunot-noong tanong ng kaibigan.

“Halimbawa’y kinati ka. You need sex. Ganun!”

“Maraming paraan,” nakatawang sagot ni Tina.

“Like what?”

“Di kamutin mo ang pek … mo! Or find someone na papawi sa kalungkutan mo!”

“A-Ano ang ibig mong sabihin?”

“Nasa ibang bansa tayo. Kahit ano, puwede nating gawin nang hindi malalaman ng asawa natin!” makahulugang sagot ni Tina.

“Y-You mean gagawa tayo ng kalokohan?” nakamaang na tanong ni Sally.

“Iyon ay kung hindi mo kayang magtiis!”

“Magkaibigian naman tayo so puwede bang huwag kang maglihim sa akin. May ginagawa ka bang milagro kaya parang wala sa ibang bansa ang hitsura mo?” tanong ni Sally.

Ang layo ng sagot ni Tina.

“Dito sa Taiwan, dalaga ako. Maraming suitors!” sagot niya saka malakas na humagikhik.

“At may boyfriend ka rito?”

“Kung hindi ko gagawin iyon, mamamatay ako sa lungkot dito!” pormal na sagot ng kaibigan.

Hindi na nagtanong pa si Sally.

Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa condo na tinutuluyan ni Tina.

Hindi ito kalakihan pero maluwag para sa dalawa.

Kumpleto ito sa mga kasangkapan.

“Ang suwerte ko dahil dito ako condo mo napatira. Para akong nasa sariling bahay.
Wala akong magiging problema!” masayang sabi ni Sally.

“A-Ano’ng wala? Kapag sumasahod ka na, kailangang mag-share ka sa akin sa mga gastos dito!”

“Oo naman. Ano ba ang tingin mo sa akin, makapal ang mukha?” mabilis na sagot ni Sally.

Malakas na nagkatawanan ang dalawa sa kanilang biruan.

Nang makaramdam ng tawag ng pangangailangan ang babae.

Pumasok siya sa Cr. …

Sa loob nito, unang tumawag ng pansin kay Sally ang brief ng lalaki na nakasampay.

Kanino ito ay panty naman ang gamit na underwear ni Tina? ITUTULOY

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply