Mahabang serye ng mga desisyon

KUNG ano ang kalalagayan mo ngayon, kung ano status ng buhay mo at antas ng iyong kaligayahan sa kasalukuyan ay resulta lamang ng mga desisyong ginawa mo sa kurso ng iyong buhay.

Katotohanan ang sabihing ang buhay ay isang mahabang serye ng sunod-sunod na mga pagpili mula sa maaaring pagpilian.

Halimbawa, noong bata ka pa, ganito ang mga posibleng tanong sa iyong isip: Mag-aaral ba ako ngayon o gagala? Papasok ba ako sa eskwelahan ngayon o magka-cutting classes muna? Magrerebyu ba ako para sa exam o gagawa na lang ng kodigo?

Ano ba kaya ang iyong isinagot o pinili? Aminin!

Marahil, nang nagbinata na, ganito naman ang mga uri ng mga tanong na naengkwentro: Manliligaw na ba ako o huwag muna? Magpakasal na kaya ako o saka na? Tanggapin ko na kaya ang trabahong iniaalok sa akin kahit mahirap o magpabandying-bandying muna sa bahay?

Siguro naman ay naaalala mo ang mga pagkakataong ito ng pagdedesisyon. Ano ang pinili mo? Naiba ba ang direksyon ng buhay mo dahil sa pinili mong tahakin?

Oo nga’t ang mga pagpili na ating ginawa sa bawat kabanata ng buhay natin ay siyang nagdidikta kung anong klase ng buhay magkakaroon o nagkaroon tayo.

Kung mayroon lamang sana tayong permanente o pangmatagalang obhetibo o layunin na nasa utak maaga pa lamang sa ating buhay, marahil ay mas malinaw at kasiya-siya ang ating kalagayan ngayon, ano?

At napansin n’yo ba, mga kasama, na habang tumatanda ang isang tao ay paunti nang paunti ang mga pagpipiliang desisyon? Ito ay epekto ng mga nagdaang pagpili natin.

Sa puntong ito ng buhay, kailangan nang maging maingat sa pagpili. At oras na gawin ito, tiyaking handang panindigan ang napili—kung kailangang trabahuhin ay magtrabaho ng buong sipag at pagpupunyagi—upang matupad at maging reyalidad ito.

Sa mga nasa sektor ng transportasyon, may mga ibibigay na oportunidad ang ating organisasyong TRANSPORTER sa mga kasama sa usapng pangkabuhayan, pang-organisasyon at pampulitika.

Asahan ninyong iisa-isahin nating pag-usapan ang mga ito sa mga susunod na paglabas ng kolum ng inyong lingkod.

Ngunit sa may desisyong may kinalaman man o wala ang TRANSPORTER, ang mahalaga ay makarating tayo dito nang may permanente, malinaw at matatag na obhetibo para sa ating pamilya, sarili at pamayanang kinalolooban.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply