Aktibismo para sa kabuhayan

ORAS na upang mag-iba ng istilo. Kasi, ang paraang dating epektibo ay maaaring hindi na.

Kasi ay alam na ng kalaban kung paano ito sasalagin.

Kailangang maiba naman, mga ‘tol. Ibang klase ng aktibismo.

Hindi na pulitikal kundi pangkabuhayan.

Ang tinutukoy ko, mga ‘tol, ay ang aktibismo para sa kabuhayan o economic activism.

Dati, kapag sinabing “aktibismo,” ang agad maiisip ay mga namumulang rally, nagngangalit na forum, maiinit na patutsada sa gobyerno at mga tiwaling opisyal.

Pero namamanhid na ang mga pinatutungkulan kaya hindi na tinatablan ng mga insultong ibinabato sa kanila.

Hindi na nabubukulan, mga ‘tol.

Halimbawa nito ay ang mga dambuhalang kompanya ng langis.

Hindi ba’t wa epek na sa kanila ang pagmamartsa, tigil-pasada, mga galit na galit na press release, at iba pang porma ng pagpoprotesta?

Pero, mga ‘tol, dapat nating malaman na hindi lamang ang pagtataas-kamao, pagsigaw-sigaw, pagtatalumpati, pagmamartsa at tigil-pasada na ang mga drayber na rin mismo ang napeperwisyo ang kaya nating gawin.

May kakaiba tayong kapangyarihan na dati na nating nagamit.

Ang totoo niyan ay sumikat ang mga Filipino sa buong mundo dahil dito.

Ang tinutukoy ko ay ang “People Power.”

Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo babalik sa EDSA upang okupahin ito tulad ng ginawa natin noong 1986.

At ang bersyon ng People Power sa kasalukuyan ay ibig nating tawagin na “consumer power.”

Parehong nakabase ang mga ito sa kapangyarihan ng bilang.

At ‘yan ang meron tayo, di ba, mga ‘tol?

Kaya’t nakatitiyak na swak na swak at epektibo ang economic activism oras na gawin natin ito.

Ano ba ang economic activism?

Ito ay ang paggamit ng kapangyarihan bilang mga konsyumer upang makamit ang pagbabago.

Paano?

Sa pamamagitan ng pag-boykot sa mga produkto o kompanyang sa ating tingin ay nang-aapi o nang-aabuso sa mga mamimili at pagtangkilik sa mga kakamping negosyo.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply