Bagong dugo

NOONG nakaraang Linggo ay nakadaupang-palad ko ang ilang mga bagong halal na presidente ng mga TODA sa Siyudad ng Marikina. Ipinatawag ng grupong Transport Organizations for Transformation, Empowerment and Reforms o TRANSPORTER ang pagpupulong upang talakayin ang itinatatag na Pinoy Transporter Consumers Cooperative.

Nakatutuwang marinig sa mga bagong-upong pinuno ng mga lokal na organisasyon ng traysikel sa nasabing lungsod ang mga salitang handa silang matuto. Mapagkumbaba nilang sinabing sila’y wala pang gaanong kaalaman at karanasan kaya’t kailangan nila ng gabay sa ilang bagay na bago sa kanila. Gayundin ay ipinangako nilang pagsusumikapan nilang matutunan ang mga dapat matutunan.

Naniniwala akong madali silang matututo. Hindi rin ako nagdududang magiging mahuhusay silang lider. Bakit? Sapagkat inaamin nilang wala pa silang alam at nangangako silang pagbubutihin ang pag-aaral.

Sila ay mga modernong Socrates, ang sinasabing pinakadakila at pinakamatalinong pilosopo sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Si Socrates ay isang Griyego na nabuhay halos 500 taon bago isinilang si Jesu-Cristo. Kahit noong panahong buhay pa si Socrates ay hinirang na siyang pinakamatalinong tao sa buong Gresya.

Pero hindi niya ito tinanggap. Mapagkumbaba niyang idineklarang: “Ang tangi kong alam ay wala akong alam.” Opo, mga kasama, wala raw siyang alam, sabi ni Socrates. “The only thing that I know is that I know nothing,” aniya.

Ang kanyang istayl ay magtanong lamang nang magtanong sa mga kausap hanggang lumabas at tumining ang isang ideya o tanong na tinatalakay (halimbawa ay: “Ano ang katarungan.

“Socratic discourse” o “Socratic method” ang tawag dito. Si Socrates ang nagsabing dapat alamin muna bago maniwala. Siya ang nagpasimula ng kritikal na pag-iisip. Siya ang inidolo ng mga matatalino ng mga sumunod na henerasyon. Siya ang ama ng modernong siyentipikong pananaliksik na siyang naging susi upang madiskubre ng sangkatauhan ang mas malalim na kaalaman.

Kaya’t sa aking palagay ay wasto ang pagsisimula ng ating mga kasamang bagong halal na mga presidente ng TODA sa Marikina City. Sa malao’t madali ay sila ang lalabas na matatalino at mahuhusay na lider sapagkat sila ay marurunong mag-isip na katulad ni Socrates.

Sila ang mga bagong dugo at bagong pag-asa ng ating sektor. Oo nga’t masasabi kong nasa mabuting kamay ang ating mga lokal na samahan sa dakong ‘yon ng Kamaynilaan.

Bagong dugo

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply