Kabutihang dulot ng tubig sa kalusugan

1. Ang tubig ay nakatutulong na makabawas ng timbang higit sa kahit na anu pa mang pampapayat sa mundo. Itinatapon ng tubig ang tinatawag na “by-products of fat breakdown.”

Ito rin ay nakababawas ng gutom at nagsisilbing “appetite suppressant,” na ang tendency ay kakain ka ng mas kakaunti.

Dagdag pa na ang tubig ay walang calorie.

2. Sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na dami tubig, nagiging mas malusog at mas bata ang balat. Glowing ang skin kapag “matubig” ang isang tao. Kapag ang ating balat ay properly hydrated tayo ay magmumukhang mas bata. Tumutulong ang tubig na ma-replenish ang skin tissues, namo-moisturize ang skin at nagpapataas sa elasticity ng balat.

3. Ayon sa eksperto ang tubig ay natural na remedy sa sakit ng ulo at migraines: Nakatutulong ang tubig na ma-relieve ang sakit sa ulo a iba pang pain. Ito ay kalimitang dahil sa dehydration at ang pag-inom ng tubig ay malaking tulong. Kahit na maraming dahilan na nakaka-contribute sa sakit ng ulo at migraines, ang dehydration ay isa sa pangkaraniwang sanhi.

4. Mas maganda ang productivity: Ang utak ng tao ay binubuo ng 90% ng tubig kaya naman ang pag-inom ay makaka-improve ng productivity sa trabaho at paggawa ng iba pang gawain.

Kapag properly hydrated ang isang tao ay mas makakaisip siya ng maayos at mas magiging alerto. Ang sapat na pagkonsumo ng tubig ay nakatutulong upang makapag-concentrate ng mas maigi.

5. Mainam din na may sapat na water consumption lalo na kapag nag-eehersisyo. Nare-regulate ng tubig ang body temperature sa buong maghapon. Mas malakas ang isang taong matubig kapag nag-eehersisyo at ito ay nagsisilbing “fuel” sa muscles ng katawan.

6. Nakatutulong sa digestion at constipation ang pagkonsumo ng sapat na dami ng tubig. Nakabo-boosts ng metabolism dahil ito ay may malaking tulong sa ating digestive system, upang mag-function ng maayos. Ang tubig at ang fiber ay magkaagapay upang magkaroon ng maayos na bowel movement araw-araw.

7. Nakababawas ang sapat na pag-inom ng tubig na makaranas ng cramps, sprains at injuries. Kapag tayo ay properly hydrated ang ating mga muscles at joints ay lubricated. Kapag ganito, maliit lamang ang tsansa na makaranas ng pulikat (cramps) at sprains.

8. Kapag matubig ang isang tao maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit at laging pakiramdam ay malusog. Ang pag-inom ng sapat na dami tubig ay nakatutulong na malabanan ng katawan ang mga sakit gaya ng flu, kidney stones at heart attack.

Gumawa ng lemonade mula sa tubig at lemon para sa respiratory disease, intestinal problems, rheumatism at arthritis etc.

Nai-improve rin ang immune system ng tao kapag well hydrated.

9. Nakaka-relieve ng fatigue ang pag-inom ng sapat na tubig. Hindi ba’t kapag pagod ang isang tao at galing sa anumang gawain, ang una nating ginagawa ay ang uminom ng tubig?

Ang tubig ay nakatutulong na ma-flush out ang toxins at waste products, mga bagay na hindi naman kailangan ng katawan. Kapag ang katawan ay kulang sa tubig ang puso natin ay kailangang mag-effort ng mas marami upang makapag-pump out ng oxygenated blood na kailangan sa ating mga cells, na importante naman sa ating katawan. Ganito rin sa iba pang vital organs ng katawan, kailangang well hydrated upang hindi mapagod.

Tandaan na kapag hindi exhausted ang mga organs ng katawan ay hindi ka rin exhausted.

10. Kapag properly hydrated ang isang tao ay magkakaroon ng good mood. Ika nga, you will feel good o mas energetic sa tuwing sapat ang dami ng tubig sa iyong katawan. Ang katawan ay makakapag-communicate sa utak na siyang magsasabi sayo na ikaw ay “happy.”

****

Tiyaking ligtas ang inuming tubig

1. Itago ito sa malinis na lalagyan. Laging linisin ang mga sisidlan ng tubig.

2. Kung hindi sanay na uminom ng tubig sa gripo ay maaaring bumili ng purified water na naproseso, higit na mas mura ito sa iba pang uri ng tubig gaya ng distilled at mineral water. Ayos rin ang pagpapakulo.

3. Iwasan na mainitan o mabilad sa araw ang nakaimbak na tubig.

4. Kung may ilang buwan nang nakaimbak ang tubig ay huwag na itong inumin. Bumili na lamang ng bago. Mas mabuti na ang ganito kaysa sa mapahamak pa kayo.

5. Bukod sa mga ito, tiyakin rin na malinis ang gagamiting baso o inuman. Useless kasi kung malinis ang tubig tapos madumi naman ang inuman.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply