KAPRITSO NG LAMAN (Ika-13 na labas)

“KUNG hindi nagbigay ng motibo ang kaibigan mo, hindi ko siya papatulan. Mapilit siya at malaking insulto sa aking pagkalalaki kung hindi ko siya papansinin,” pagbaliktad ni Brix sa totoong kuwento sa harapan ni Tina.

Biglang napatingin ang babae sa kaibigan.

“Totoo ba ang sinabi niya, Sally?” naghihinalang tanong.

“H-Hindi totoo iyan. Pinasok niya ako rito at tinangkang pagsamantalahan. Kung sarili ko itong kagustuhan, bakit sa sahig ako magpapagalaw sa kanya,” umiiyak na sagot ng babae.

Galit na muling binalingan ni Tina ang nobyo.

Siya naman ang galit na sinumbatan ni Brix.

“Kasalanan mo rin ito. Nagpatira ka ng tukso sa condo ito nang hindi nagsasabi sa akin? Sino ba ang nagbabayad ng renta dito, hindi ba ako?” matapang na sabi ng lalaki saka galit na umalis.

Biglang nagbaba ng tingin si Tina.

Problemado.

Gusto niyang paalisin si Sally sa kanyang condo pero kung gagawin niya ito, saan naman pupunta ang kaibigan?

Walang maisip na gawin, iniwan niya ang kaibigan sa kuwarto nito para magtungo sa kabilang silid.

Makaraang magbihis, kinuha ni Sally ang kanyang cellphone sa bag.

Hinanap sa phonebook ang numero ni Jason.

Tinawagan niya ang lalaki.

Nag-ring ang telepono sa condo na tinutuluyan ng lalaki.

“P-Parang umiiyak ka. May problema ka ba, Sally?” nag-aalalang tanong ni Jason.

Pahikbi-hikbing ikinuwento ng babae sa huli ang nangyari sa bahay ng kaibigang si Tina kung saa’y siya pa ang naging masama matapos pagtangkaang gahasain ng nobyo nito.

“H-Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Jason. Tulungan mo ako. Ayoko nang tumira rito,” maya-maya’y pakiusap ni Sally sa lalaki.

“Huwag kang aalis diyan. Susunduin kita. Nanganganib ang puri mo sa bahay na iyan.

Dito ka na sa condo ko tumira. Safe ka rito,” hangos na sabi ni Jason at nawala na sa kabilang linya.

Nanlalambot na inimpake na ni Sally ang kanyang mga gamit. No choice na siya kundi kumapit sa patalim.

Makaraang ihanda ang mga gamit, nagsimula siyang magbihis.

Nakagayak na siya nang may mag-doorbell sa nakasaradong pintuan sa labas.

Alam niya, si Jason na iyon. Hangos niya itong pinagbuksan.

“Ang mga gamit mo, ready na ba?” tanong ng lalaki.

Tumango si Sally.

Kinuha ng babae ang isang bag at isang maleta niya ng mga gamit sa kuwarto.

Kinuha ito ni Jason para dalhin sa kanyang kotse.

“Magpapaalam muna ako kay Tina. Gusto kong alam niya ang pag-alis ko rito,” malungkot na sabi ni Sally sa lalaki.

“Sige! Ihahatid ko lang sa kotse ang mga ito at babalikan kita rito,” sagot ni Jason at dala ang mga gamit na humangos na patungo sa elevator.

Tinungo naman ni Sally ang kuwarto ni Tina.

Nakasarado ito at naka-lock sa loob.

Marahan siyang kumatok sa pintuan …

Matagal siyang kumatok bago nagbukas si Tina.

“Bakit?” maikling tanong ni Tina.

“Gusto sana kitang maka-usap,” sabi ng babae.

“Saka na! Masama ang pakiramdam ko!” matabang na tugon ni Tina.

“Kapag hindi tayo nag-usap ngayon, hindi na tayo magkikita dahil aalis na ako rito,” sabi ni Sally.

Saka pa lang napuna ng una na nakabihis ang kaibigan.

“At saan ka naman pupunta?” tanong ni Tina.

“Kalabisan na ako sa pamamahay na ito kaya aalis na ako. Ayokong masira ang relasyon ninyo ni Brix nang dahil sa akin,” malungkot na sagot ni Sally.

“Pero hindi kita pinaaalis. At kung aalis ka, saan ka naman pupunta?” nakamaang na tanong ni Tina.

“Sasama ako kay Jason. Sa condo na niya ako titira,” pormal na tugon ni Sally.

“Y-You mean … gagayahin mo na ako? Makikisama ka na rin sa kanya? Ganun ba?” sunod-sunod na tanong ni Tina. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply