KAPRITSO NG LAMAN (Ika-21 na labas)

HABANG hinihintay ni Jason na matapos maligo si Sally, biglang nag-ring ang cellphone ng babae.

Napilitan siyang damputin ito. Pangalan ng lalaki ang na-karehistro sa LCD ng cellphone.

Jude ang pangalan.

Napakunot-noo ang binata.

Sino ang lalaking ito na tumatawag sa cellphone ng nobya?

Pero hindi niya sinagot ang tawag. Hinayaan niyang tumunog nang tumunog ang cellphone hanggang sa tumigil ito sa pagtunog.

Nagsawa rin ang caller.

Hinintay ni Jason na lumabas ng banyo si Sally.

Hihilingin niya sa nobya na magpaliwanag kung sino ang lalaki na tumatawag sa kanya.

Anyong napasarap naman sa paliligo ang babae.

Panay ang sabon niya sa katawan partikular sa mga parteng pinagbuhusan ng konsentrasyon ni Jason.

Ang mayamang dibdib at ang pinakaiingatang kayamanan sa pagitan ng kanyang mga hita.

Naiisip niya, grabe pala ang binata.

Matakaw sa laman.

Pero sa sarili lang niya ito puwedeng sabihin.

Baka ma-offend ang lalaki kapag pinrangka niya ito.

Sa totoo lang ay wala naman siyang dapat isumbat sa bagong nobyo.

Magaling kasi siya at nag-enjoy siya nang husto sa ginawa nito sa kanya kagabi.

Nang magsawa sa paliligo, nakatapis ng tuwalya na lumabas na ng banyo si Sally.

Nakita niyang nakaupo sa kama si Jason.

Pormal ang reaksiyon.

“Ang sarap maligo! Maligo ka rin, uy! Unfair sa akin kung sisiksik ka sa tabi ko na hindi naliligo. Yak!” biro niya sa binata.

“Bago ako maligo, gusto kong sagutin mo muna ang itatanong ko,” seryosong sabi ni Jason.

“Hmn… mukhang napa-kaimportante ng itatanong mo. Ano ba iyon?” nakangiting tanong ni Sally.

“Sino ‘yung Jude na tumatawag sa cellphone mo kanina?” pormal na tanong ng binata.

Nabigla ang babae pero hindi nagpahalata.

“Pinsan ko! Gusto lang ng gagong iyon na mangumusta. Nagpapahanap kasi siya sa akin nang puwede niyang pasukan sa bansang ito,” nakangiting sagot ni Sally.

“Yung totoo?”

“Nasabi ko na ang totoo. Kapag sumagot pa ako sa iyo ng iba, kasinungalingan na iyon!” sagot ulit ng babae.

“Ano ba ang natapos ng pinsan mo?” pagbabago ng tanong ni Jason.

“Engineer!”

“Puwede ko siyang i-ap-ply sa pinapasukan ko!” sagot ng binata.

“Tapos ay dito mo rin siya patutuluyin? ‘Di nabuko na nagli-live-in tayo? Tiyak na idaldal niya iyon sa mga magulang ko. Patay ako pag-uwi ko!” nanunulis ang ngusong sabi ni Sally.

“Maano! Pakakasalan naman kita, ah!” sabi ni Jason.

“Ayokong may makaalam na nagsasama tayo bago magpakasal. Magmumukha naman akong cheap niyan,” ingos ng babae.

Hindi na nagbigay ng suhestiyon at opinyon ang binata. Tumayo na siya mula sa kinauupuan.

“Ako naman ang maliligo. Tapos ay may gagawin ulit tayo,” nakangiting sabi ng lalaki.

Nang nasa loob na ng banyo si Jason, mabilis na dinampot ni Sally ang kanyang cellphone.

Hangos na pinalitan niya ang pangalan ni Jude.

Janna ang ipinalit niya sa phone book.

SAMANTALA sa Pilipinas, nagtataka ang asawa kung bakit hindi sinagot ni Sally ang tawag niya.

Kaumpok niya ang ilang kaibigan at pinsan na nag-iinuman.

“Bakit kaya hindi sinagot ni Sally ang tawag ko?” nagtataka niyang tanong.

“Baka busy,” sabi ng pinsang si Digoy.

“Saan busy?” sabad naman ng isa pang pinsan na si Molly.

“Saan pa, ‘di sa trabaho!”

“Akala ko, magkatulad tayo ng iniisip,” sabi naman ng una na nakakainom na.

“Ano ba ang iniisip mo?” tanong ni Digoy.

“Lalaki… baka sa bagong lalaki niya busy si Sally!” pabirong sagot ni Molly.

Hindi nagustuhan ni Jude ang narinig.

“Pinsan, ayoko nang ganyang biro!” pikong sabad niya sa usapan ng dalawang pinsan. ITUTULOY

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply