May magagawa vs abusadong oil firms

SA balitang nakalimbag sa pahinang ito ay mababasa kung paano magdahilan at mangatwiran ang pamahalaan upang ipaliwanag kung bakit ito inutil sa usapin ng pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo.

Nalilito pati ang Kagawaran ng Enerhiya kung ano ang pinaggagagawa nito, mga ‘tol.

Pero kahit hindi tiyak kung ano at bakit, nagbuo ito ng isang probe team para umano imbestigahan ang hinala ng marami na may over-pricing ang mga kompanya ng langis sa gasolina, diesel atbp.

Palibhasa ay na-pressure lang ito sa dumadalas at tumitinding panawagan ng sambayanan, lalo na ang mga kabilang sa sektor ng transportasyon, hayun at tila napasubo sila.

Noong una, sinabing kahit may kalokohang ginagawa ang mga kompanya ng langis ay walang magagawa o inutil ang gobyerno upang sawatain ang mga ito.

Pero kumambyo ang kagawaran sa pagsasabing may paggagamitan ang resulta ng imbestigasyon… bilang ebidensya sakaling sampahan ng kaso sa korte.

Kung “sakali?”

0o0o0

Ano naman ba ang masasabi ng Transport Organizations for Transformation, Empowerment and Reforms (TRANSPORTER)?

Bago natin sagutin ito ay nais lang nating linawin, mga ‘tol, na iba ang pamahalaan at iba ang sambayanan.

May magagawa ang huli na ‘di magagawa ng una.

Balik tayo sa tanong: Ang maibabahagi natin tungkol dito ay ‘yung matagal at madalas na nating binabanggit-banggit — magkapit-bisig tayo at magagawa natin ang ibig nating gawin, mararating natin ang ating nais puntahan, kahit gaano pa kahirap o kaimposible sa unang tingin.

Maaari tayong pumili ng ating bibilhin, at walang makapipigil sa atin kung nais nating gamitin ang kapangyarihang ito. Ito ang ‘consumer power,” mga ‘tol.

Marami ang nagdududa kung may lakas ng loob o antas ng pagkakaisa ang ating sektor upang maipakita nating mayroon tayong consumer power.

Sumasang-ayon ba kayo, mga ‘tol, na malapit na malapit na malapit na ang pagkakataong ito?

0o0o0

Hintayin natin ang resulta ng imbestigasyon kuno ng task force na sisiyasat sa libro de kwenta ng mga dambuhalang kompanya ng langis.

Kapag natiyak nating tinatarantado ng isa o kahit lahat ng mga ito ang sambayanan at ang mga drayber at operator ng mga pampasaherong sasakyan, alam na natin ang gagawin, di ba, mga ‘tol?

Huwag tangkilikin ang mga manlolokong kompanya at hindi tayo dapat mag-urong-sulong!

Ito ang hamon sa ating hanay. Kaya’t ‘wag na ‘wag nating bibitiwan ang pagkakaisa dahil ito ang susi upang magkaroon ng kapansin-pansing epekto o impact ang consumer power.

‘Yan ang pagkakaiba natin sa mga sangay ng gobyerno o ng pamahalaan mismo.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply