Tips sa pag-iwas sa mga infectious disease

1. Laging maghugas ng kamay

Gasgas man o luma ang habit na ito, ay talaga namang napaka-epektibo.

Hugasan ang kamay palagi bago at pagkatapos kumain, pagkatapos magpunta sa palikuran (CR) at tuwing galing sa anumang gawain at kahit saan tayo galing, lalo na kung mula tayo sa pampublikong lugar.

Lagi rin dapat na aware tayo sa ating pagbahing at pag-ubo, Dapat maiwasan natin na maikalat ang germs. Magagawa ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Kung bumahing o umubo sa ating mga kamay ay agad na hugasan ito, iwasan na hawakan ang mata, ilong at bibig, pati na ang ibang gamit sa paligid upang hindi mai-transfer ang germs sa ibang tao.

2. Pagkontrol sa mga peste (pests)

Dapat na tiyakin na hindi pinamumugaran o pinamamahayan ng kahit na anong peste ang ating mga tahanan gaya ng daga, iba pang rodents, lamok at marami pang insekto. Di lang sa loob ng bahay kundi maging sa labas at sa paligid ng mga kapitbahay.

Oras na mayroong peste sa ating paligid agad silang lupulin upang maiwasan natin ang dala-dala nilang banta sa ating kalusugan.

3. Panatilihing malusog ang mga alaga (pets)

Kung may mga alaga o pets sa bahay ay dapat na tiyakin natin na malusog sila. May posibilidad na ma-infect ang mga tao mula sa mga hayop, so dapat na magkaroon ng magandang habit na alagaan sila gaya ng pagpapakain ng tama, pag-dispose sa kanilang dumi ng maayos, pagpapaligo sa kanila at ang regular na pagbisita sa kanilang vet at pagpapabakuna.

4. Itago o iimbak ng maayos ang pagkain

Mas mainam kung laging sariwa ang lulutuin. Yung bang mamamalengke ka araw-araw. Ngunit kung kailangang mag-imbak ng pagkain lalo na kung tag-ulan at upang makatipid sa oras, ay tiyakin na maitatago ang pagkain sa malinis at maayos na lugar.

Ang mga pagkain gaya ng meats, dairy at poultry products ay maaaring pagmulan ng impeksyon lalo na kung hindi naitago ng maayos.

Kung hindi pa lulutuin ang karne at iba pang pagkain ay ilagay sila sa tamang taguan gaya ng refrigerator.

Lutuin ding mabuti ang mga karne.

5. Magkaroon ng sapat na pahinga

Kapag ang isang tao ay walang sapat na pahinga may tsansa na tumaas ang stress at bumaba ang productivity, kasama pa ang posibilidad na humina ang immunity.

Dapat na tiyakin na nakapahinga araw-araw kahit ano pa ang ating gawain.

Magkaroon din ng sapat na tulog.

6. Dapat na mabakunahan

Sundin ang mga rekomendasyon para sa flu shots at iba pang vaccines upang makaiwas sa impeksyon.

7. Huwag mag-self medicate

Ang pagiging reliant sa drugs ay isang nakababahalang bagay. Baka ang katawan ay maka-develop ng “resistance to medications” dahil sa unnecessary at madalas na pag-inom ng gamot na hindi ipinayo ng doktor.

8. Takpan ang sugat

Kapag may sugat tayo ay takpan ito lalo na kung malaki at bukas. Kapag naka-expose sila ay may posibilidad na maimpeksyon ito at makaantala pa sa paggaling sugat.

9. Magkaroon ng good hygiene at safe sex

Practice good hygiene. Pinakamabisa ay ang paliligo araw-araw at pagsusuot ng malilinis na damit.

Bukod dito, palaging praktisin ang “good oral health care.” In short, magsipilyo ng at least tatlong beses araw-araw.

Dapat din na ipraktis ang safe sex upang makaiwas sa infectious disease.

10. Maging updated sa usapaing pangkalusugan

Dapat na laging aware sa paligid lalo na kapag tungkol sa kalusugan. Kung may breakout ng infectious disease, mag-ingat sa pag-iwas dito.

Sundin ang rekomendasyon kung paano maiiwasana ang impeksyon. Kung pupunta rin sa ibang lugar ay maging alerto lalo na kung may kumakalat na impeksyon doon upang maging handa at maiwasan ito.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply