Transporter project sisimulan sa Marikina

BUKAS ng umaga, inaasahang lalahok ang mga kinatawan ng humigit-kumulang na 60 TODA, PODA at JODA na nakabase sa Marikina City sa isang pagpupulong na tatalakay sa bagong programa ng Transport Organizations for Transformation, Empowerment and Reforms o TRANSPORTER.

Kailangan kasing sumailalim sa oryentasyon at rehistrasyon ang isang lokal na organisasyon bago ito makasama sa proyektong ito na “organized buying.” Hangga’t hindi nakapagpaparehistro ay hindi makikinabang sa “point system” at lingguhang “raffle draw.”

Ang programang ito, mga ‘tol, ay nabanggit na natin kahapon sa kolum na ito.

Subalit para sa mga hindi nakabasa, ating repasuhin ang nasabing programa.

Nais nitong matugunan ang dalawa sa mga pinakamahahalagang layunin ng TRANSPORTER para sa kasapian nito—edukasyon at pagbibigay ng benepisyo, partikular ang accident insurance.

Kung ikaw ay miyembro ng isang lokal na organisasyon (TODA, PODA, JODA, BUS at AUV/FX) na nagparehistro sa proyek-tong ito at bumili ka ng isang kopya ng Remate, may isang puntos ka. I-fill up ang raffle stub na naka-imprenta sa kopya ng Remate mismo. Ilagay ito sa drop box na nasa terminal mo.

Magdaraos ng raffle draw ang isang lokal na organisasyon (o cluster ng maliliit na grupo) na may biniling 100 o pataas na kopya ng Remate sa loob ng isang linggo.

Ang may-ari ng raffle stub na mabubunot ay mananalo ng isang accident insurance card na maaaring magamit sa loob ng isang taon.

Kahit hindi ka mabunot ay maidaragdag naman ang raffle stub mo sa iba pang nabili at bibilhin. Sa oras na makaipon ka ng 100 puntos, awtomatiko kang pagkakalooban ng isang accident insurance card.

Bukas ay lilinawin natin sa mga kinatawan ng mga TODA, PODA at JODA na nagpahayag ng intensyong sumali sa proyekto ang mga detalyeng kailangan nilang mapag-alaman.

Karamihan sa 60 grupo na ibig pumaloob dito ay nakabase sa Marikina City.

Bakit Marikina? Ang nasabing siyudad ang may pinakaorganisadong lokal na samahan, ang TRANSPORTER. Inaasahan natin na kakalat ang proyektong ito sa buong Marikina Valley, kabilang ang Marikina City, San Mateo, Montalban at dalawang distrito ng Quezon City.

Naghahanda na ang mga lungsod ng Malabon at Navotas. Sa malao’t madali ay sa maraming bahagi na ng Kamaynilaan ito gagapang.

Sa isang punto ng pagpapalawak ay isasali natin ang mga kasapi ng TRANSPORTER sa lalawigan ng Cavite, Bulacan, Pampanga at Laguna.

Hindi rin magtatagal, ayon sa ating pagtataya, ay darayo ang proyekto sa Mindanao (kung saan mahigpit ang pagka-organisado), partikular ang mga siyudad ng Davao at Cagayan de Oro. Gayundin ay  lulundag pa ito sa Visayas, lalo na sa mga lungsod ng Cebu, Iloilo at Bacolod.

Ngunit ‘wag muna nating pangunahan ang proseso. Ang tutok ay Marikina Valley muna.

Dito, napaka-positibo ang tugon sa “organized buying scheme” para sa dyaryong inyong binabasa ngayon.

Ang unang hirit na ito ng proyekto ang siyang magdidikta ng tagumpay nito.

Kaya’t congratulations at good luck sa mga dadalo sa orientation bukas.

(Para sa inyong mga tanong, komento, reklamo at anunsyo ukol sa mga isyu at gawain ng inyong mga lokal na organisasyon tumawag sa numerong 0906-2370137 o mag-email sa pinoy.transporter@yahoo.com).

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply