Wala o malaki

SA unang buwan ng 2012 ay mataas ang antas ng pag-asa ng bawat isa.

Sa unang tingin, maganda ito.

Lahat ay umaasang may naghihintay na mas magandang bukas.

Baka sa taon na ito maipagawa at maipasada na ang sasakyang matagal nang natengga.

Baka mapasok na sa trabaho itong si Junior.

Baka makapag-aral na muli si Baby sa susunod na pasukan.

Kahit alam nating mahirap magkatotoo ang mga pangarap na ito.

Paano mapaaayos ang sasakyan eh wala namang dagdag-kita?

Paano kikita ang sakahan eh wala namang sapat na itinanim at kulang sa pataba?

Paano matatanggap sa trabaho eh ‘di naman nagpapaunlad ng kasanayan?

Parati tayong ihinahalin-tulad sa kawayan na suma-sayaw sa direksyon ng hangin.

Kahit  malakas  na  bagyo ay niyuyukuan lamang at tatayo rin pagkatapos.

Parang gulong ng palad kung saan hirap ngayon at sagana bukas.

Kaya lang ay tila flat ang gulong ng palad ng karamihan sa atin.

Ayaw gumulong!

Dito papasok ang mga organisasyon.

Lahat ng mga ito ay may mithiin. Ang iba ay may mga vision at mission statement pa.

Maaaring pagdudahan ang mga ito ngunit huwag iwasan. Imbes, pag-aralan kung maaayos at nakatutulong. Kailangan kasi sila.

Hindi maaaring kung manatiling hiwa-hiwalay.

Magiging hiwa-hiwalay rin ang mga pangarap at hindi mabubuo.

Magbilang tayo ng ilang buwan at naririyan na naman at papalapit ang Pasko at Bagong Taon.

Muli ay itatanong natin sa ating sarili: May nagbago ba?

Huwag nating hayaang ang maging sagot natin sa ating sarili ay, “Wala.” Dapat, ang sagot ay, “Malaki!”

Ang pinakamagandang paraan para mapataas ang tsansa na ang huli ang maging sagot ay kung sasama sa isang matinong organisasyon.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply