Doktrina katuturan ng inyong Navy

NOON pa man, ang pananaw ng doktrina ng Philippine Navy ay natural na pandagat na. Mababasa sa kasaysayan ng Pilipinas na puno ito ng kolektibong karanasan ng mga Pinoy sa pakikidigma sa dagat at ang paggamit ng karagatan bilang tulay sa pakikidigma sa lupa. Mula pa man sa panahon ng mga Kastila, hanggang sa pagkamit natin ng ganap na kalayaan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang doktrina ng isang hukbong pandagat sa Pilipinas ay tinatanaw at isinasagawa mula sa pananaw na ang ating bansa ay isang bansang pandagat.

Bunsod nito, ang pag-uugat ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas mula sa karagatan ang siyang humubog at nagbigay ng napakalaking impluwensya sa paraan ng pakikidigma ng mga Filipino sa karagatan, sa mga baybaying dagat at sa mga takdang daanan ng mga mandirigma papasok sa lupain at kabundukan sa looban ng mahigit pitong libong isla ng bansa.

Mula rito, unti-unti nang nabuo ang doktrinang pang-Navy o iyong doktrinang naaangkop sa isang Hukbong Dagat sa Pilipinas. Ang pagkakabuong ito ay naka-angkla sa pananaw na ang Pilipinas ay isang bansang pandagat (maritime) na binubuo ng maraming mga isla (archipelago). Kapwa nangangailangan mula pa man nang binuo ang Philippine Navy noong 1898 ng isang malakas at maaasahang Hukbong Dagat para sa seguridad na panloob at panlabas ng bansa. Dagdag pa rito, ang doktrina ng inyong Philippine Navy ay may pananaw na pandagat na maaaring iangkop sa panahon ng digmaan o ng mga krisis sa panahon ng katahimikan.

Sa kabuuan, ang doktrina ng Navy ay napakahalaga sa daang tinatahak nito tungo sa pagiging higit na malakas at maaasahan sa pagdating ng taong 2020. Sa doktrina nakasalalay ang kaalaman at kahusayan ng mga tauhan nito at kung paano ang hukbo ay nakapagpaplano at naglulunsad ng operasyon at sumusuporta dito.

Sa patuloy na paghasa at paglunsad ng mga alituntunin ng doktrina ng Navy, malaking bahagi ang pagtugon ng inyong Hukbong Dagat sa mga kababayang siyang pinaglilingkuran ng Hukbo. Malaking bahagi din dito ang pakikipagtulungan ng ating mga kababayan upang higit pang maging malakas at maaasahan ang Philippine Navy.

Sa tulong ninyo, kakayanin natin yan, Pinoy!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply