Happy VD sa lahat

VD. Valentine’s Day (VD) na we are celebrating today.

At VD naman sa mga careless sa pag-ibig, lalo na kung panandaliang aliw lamang ito. Ito ay sapagka’t ang isa pang kahuluguan ng VD ay venereal disease.

VD na kung tawagin ngayon ay STI. STI po or sexually transmitted infections, hindi po yung computer school na kalaban naman ng AMA.

Tiyak na puno ang lahat ng mga motel dito sa Pilipinas nga-yon. Pati na ang mga hotel na patronized naman ng mga mayayaman.

Okay lang kung regular love partners ang kasama ninyo sa mga hotel at mga motel, pero paano kung may sex partner kang nahawahan na?

Hindi lang VD o STI o STD ang dadale sa inyo kundi AIDS or acquired immune deficiency syndrome.

Mas masakit ang magiging kapalaran ninyo kung may isa pa kayong AIDS na madalas ninyong marinig sa mga joker (hindi yung senador), ang acute income deficiency syndrome (aids).

Madalas na nagiging biruan ang mga may sakit na VD, STI, STD, AIDS at HIV.

Madalas isigaw ni Kris Aquino sa TV game show niya ang katagang ito: May tama ka!

Pero sa totoo lang, may tama nga si Kris nang mahawahan daw siya ni Joey Marquez na dati niyang boyfriend.

Si Joey naman ay tahimik lang na tinanggap ang kuwentuhan tungkol sa kanyang tama. Pero si Joey, ay may HIV na rin. Hair is vanishing (HIV), hindi human immunodeficiency virus (HIV).

Hindi biru-biro ang may VD, at lalo naman ang AIDs at HIV.

Thousands na ang namamatay sa mga sakit na ito o baka milyon pa.

Venereal disease (VD) or STI ay nakukuha through sexual contact.

Ang mga disease na ito ay epidemic, including genital herpes virus, genital warts (condyloma acuminata), scabies (mites), and the big two: syphilis and gonorrhoea (non-gonococcal urethritis or, if it’s an officer, non-specific urethritis).

Nakadidiri ang mga sakit na ‘yan kaya kayong may masamang balak ngayong araw na ito ay mag-ingat kayo.

Ang AIDS naman at allied or related diseases ay mas fatal. Tepok agad ang karamihan sa mga tinatamaan ng sakit na ito.

Basahin ang mga ulat na ito:

AIDS was first recognized in the United States in 1981 in homosexual men. Today is seen in both homosexual and heterosexual men and women.

AIDS is the advanced form of infection with HIV virus. This virus may not cause recognizable symptoms for a long period after the initial exposure (latent period).

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply