Ipunin ang kaalaman

KADALASAN, ang isang malaking problema ay isa palang malaking oportunidad.

Ito ay totoo sa kaso ng mga Filipino, na ilang dekada nang nagpapadala ng mga manggagawa sa iba’t ibang bansa bilang tugon sa kawalan ng trabaho sa bansa at pagkakasadlak ng ekonomiya ng Pilipinas.

Dahil sa matinding kahirapan ay naghangad ang milyon-milyong kababayan natin na magbaka-sakali sa iba’t ibang dako ng mundo sa paghahanap ng kaunting kita upang maitaguyod ang kanilang pamilya.

Kahit anong trabaho ay pinasok ng mga overseas Filipino worker (OFW). Nag-sumikap sila sa kabila ng pangungulila sa kanilang pamilya at pamumuhay sa ilalim ng ibang kultura.

Kahit mahirap ang trabaho, kahit giyera ay sige pa rin. Ngayon ay nakangiti ang dating nakayuko at malungkot na mga OFW kapag lumalabas ng bansa. Naroroon na ang katiyakang sa malaon at madali ay lalaya rin mula sa kahirapan at sa wakas ay giginhawa na.

Sa kalaunan ay naging impotanteng bahagi ng ekonomiya’t lipunan ng iba’t ibang bansa ang mga manggagawang Filipino.

Nadagdagan ang kanilang kakayahan o skills at natuto sa bagong kapaligiran.

Kunin natin ang aral ng ating mga kalahi na nagtagumpay sa kani-kanilang propesyon at karera sa loob at labas ng bansa. Isadokumento ito.

Bakit hindi tayo gumawa ng Filipino Center? Doon ay magsagawa ng mga forum kung saan ay iimbitahang magsalita ang mga matatagumpay na kababayan natin tungkol sa kultura, agham, matematika, negosyo, musika, atbp.

Dito natin papuntahin ang pinakamagagaling na kabataan ng bawat rehiyon. Gawin natin ang Filipino Center na pangunahing daluyan ng pinakamaganda, pinakamahusay pinakamagaling na ideya at karanasan.

Mamumulat ang ating kabataan. Ikararangal nila ang sariling lahi. Ipaglalaban nila ito. Matututo silang mangarap.

At huwag tayong huminto roon. Gawin natin itong dalubhasaan. Pahusayin ang pagsasaliksik at pag-imbak ng mga abanteng ideya.

Gumawa tayo ng serye ng mga libro tungkol sa mga dakilang ginawa at dakilang buhay ng mga Filipino.

Baka hindi natin alam ay marami tayo n’yan!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply