Kaibigan pwede ring maging Ka-IBIGAN

ANG maging kaibigan ang iyong soul mate ay isang malaking adbantahe.
Kung maisasagawa ang napagka-sunduang relasyon sa iyong mina-mahal, posible ang masayang pag-sasamahan.
Kailangan sa buhay ang mga sitwasyong maiintindihan ka ng iyong partner sa mabuting paraan. Kaya mahalagang maging kaibigan mo rin ang iyong lover.
Ang mahalin nang labis at mag-talaga ng buhay sa iyong kaibigan ang pinakamagandang maaasa-han sa isang pakikipagrelasyon. Samantalang ang magbarkada ay maaring maging mabuting magsing-irog dahil kilala na nila ang pag-uugali ng isa’t isa.
Tandaan na ang pagmamahal ay nangangailangan ng oras para ito ay yumabong at magtagal pa ang pagsasamahan. Gaya ng kasabi-hang ito, “True love never dies for it is lust that fades away. Love bonds for a lifetime but lust just pushes away.”
Ang pag-ibig ay hindi lang dapat upuan; kailangan itong hulmahin tulad ng tinapay, muling gawin, sa lahat ng oras ay gawing bago.
Lubhang delikado ang isang love relationship kaya kailangan dito ang mabuting pangangalaga at pag-iingat. Ang malinaw na konsensya,
katapatan at pagtitiwala ang mga sangkap na nagpapatibay sa isang relasyon.
Kailangang mong maibigay ang iyong buong panahon sa kapareha pati ang emosyon, at mauuna ang pagkakaibigan kasunod na nito ang pagiging magsing-irog.
10 mga dahilan kung bakit maaring maging mabuting lovers ang isang magkaibigan:
1. Nauunawaan ka
Bawat relasyon ay nangangaila-ngan ng pag-uunawaan sa isa’t isa at kasama rito ang pag-ibig. Kung may mabuting pag-iintindihan sa bawat isa ang relasyon ay tiyak na magtatagum-pay.
2. Magkasundo
Ang pagiging compatible ay isang dahilan kung bakit ang magkaibigan ay maari ring maging good lovers. Naibabahagi mo ang magandang level ng compatibility hindi lang ang iyong emosyon sa isang kaibigan. Walang lugar para sa pag-aalinlangan dahil alam mong siya ay nakakauna-wa sa iyong mga pangangailangan.
3. Pinahahalagahan ang isa’t isa
Pinahahalagahan ng magkaibigan ang mga desisyon at opinyon ng bawat isa. Ito ang isang mahalagang bagay na nagbabahagi ng positibo sa isang relasyon. Sa pagkakaibigan, naibabahagi ang mga kaisipan sa mahahalagang aspeto ng isang samahan.
4. Sexual enhancement
Sa pagiging magkaibigan, kayo ay nauugnay sa isa’t isa, sa emosyonal man o sekswal, walang lugar para hindi magkaunawaan. Kilala mo ang iyong kapareha higit kanino pa man. Alam mo ang kanyang mga gusto at di gusto. Ang sex ay isang mahalagang bahagi ng isang relasyon at ang pagkakaintindihan, kung paano ang magandang pagpapadama nito ang siyang nagpapaigting sa pagkakaisa ninyong magkapareha.
5. Alam ang mga pagkukulang ng isa’t isa
Alam ng isang kaibigan ang mga pagkukulang mo, at mas naiintindhan niya ito kaysa sa iba. Naproprotek-tahan ka niya mula sa mga pagka-pahiya sa harapan ng ibang tao.
6. May masaya at positibong pananaw sa buhay
Ang magkaibigan ay puno ng masasayang pagsasamahan at mga positibong pagtingin sa buhay. Napakahalaga nito para mapanatiling buhay at malusog ang isang relas-yon. Boring ang buhay kung paulit-ulit lang at walang mga pagbibiruan at masasayang sandali. Nagdadagdag din ito ng sigla sa inyong sexual life.
7. Tumutugon sa tawag ng isa’t isa
Ang tagumpay ng isang relasyon ay nakasalalay din sa haba ng pag-tugon ng isa’t isa. Kung walang pag-tugon sa pagpapasaklolo ng kapare-ha, para itong isang killer sa isang relasyon. Kailangan mong tugunan ang tawag ng iyong kapareha.
8. Pagtanggap at pagpapala-kas ng loob
Mas kilala ng iyong kasama ang mga positibong personalidad mo. At hindi siya nangingiming pataasin pa ito. Nagpapatunay lang na malaking encouraging point ito sa iyong mga pagsisikap. Walang ego na madalas na nakikita sa non-compatible partners.
9. Madaling komunikasyon
Ang komunikasyon ay ang “backbone” sa pagpapatatag ng anumang relasyon. Kung barkada mo rin ang iyong partner, nagiging madali ang komunikasyon at mas nae-enjoy ang relasyon. Sa pagpapakita ng emos-yon at damdamin, mas nagiging sim-ple at madali ang isang relasyon.
10. Madaling atensyon
Mas madaling makakuha ng aten-s-yon sa bawat isa ang isang magkaibi-gan. Dahil hindi ka na kailangang maghintay pa kung paano niya ipa-kikilala ang kanyang sarili. Walang por-malidad; siya ay sa iyo at madaling lapitan. Nakakausap mo siya ng direk-ta at nahahanap ang kanyang atens-yon. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang magkaibigan ay maaring maging isang “great lovers”.
Tandaan na kung hindi pa kayo partner’s buddy, subukan ito. Makikita mo kung gaano yayabong ang inyong relasyon.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply