KAPRITSO NG LAMAN (Ika-39 labas)

MULI ay nagtaka si Jude nang tawagan ang asawa at hindi na naman nito sagutin ang kanyang tawag.

Siya na rin ang nagbigay ng paliwanag na baka busy lang ang asawa dahil may pasok siya ng time na iyon.

Hindi na siya nagpilit pang tumawag. Tama naman ang kutob ng kanyang loob.

Busy nga si Sally ng mga sandaling iyon sa pagluluto ng almusal nila ni Jason.

Naghahain na siya nang pumasok sa kusina ang binata.

Nakapaligo na ito …

Fresh na fresh na ang dating.

Biglang yumakap ang binata kay Sally.

“Ano ba? Amoy ulam ako!” palag ng babae.

“Di ang sarap mong kainin dahil amoy ulam ka!” tumatawang biro ng binata.

“Excuse me, ha!” hindi na puwede! Oras na ng pagpasok natin,” sagot naman ni Sally.

“Joke lang!” sagot naman ng binata.

Hindi naglipat saglit at kumakain na sila.

Sweet na sweet na nagsusubuan pa ang dalawa ha-bang nag-aalmusal.

Nang matapos silang kumain, nagprisinta si Jude na siya na ang magliligpit ng mga pinagkainan.

Karakang umakyat naman sa itaas si Sally para magtungo sa banyo at maligo.

Nang matapos maligo at lumabas siya sa banyo, nalabasan niya sa kuwarto si Jason na nagbibihis na.

Nagpatuyo muna ng basang buhok ang babae at sinuklay ito bago nagbihis.

Maya-maya lang at pareho na silang nakagayak.

At ilang saglit pa ang nakalipas, nakasakay na sila sa kotse ni Jason para pumasok.

Unang idinaan ng lalaki si Sally sa pinapasukang mall bago siya dumiretso sa kompanya na pinagtatrabahuhan.

Karaka niyang hinarap ang mga gawain.

Medyo tanghali na nang maisip ang binuong plano kanina.

Dinukot niya ang kanyang cellphone …

Dinala sa phonebook at hinanap ang number ng nag-ngangalang Janna na tumatawag sa cellphone ni Sally kanina.

Matamang nag-isip si Jason kung itutuloy ang kanyang plano na tawagan ito para makilala kung sino ito talaga.

Telepono ang ginamit niya sa pagtawag.

Tulog si Jude ng mga sandaling iyon pero mababaw lang …

Kaya madali siyang nagi-sing nang biglang mag-ring ang telepono na nakapatong sa kalapit. Karaka niya itong dinampot…

Hindi pamilyar sa kanya ang number pero alam niyang overseas call ito.

Akala niya ay si Sally ang nasa kabilang linya kaya sabik siyang sagutin ang tawag.

Pero nagulat siya nang mabosesang lalaki ang nasa kabilang linya …

“H-Hello… Ikaw ba si Jan-na?” tanong ng caller.

“Excuse me, wrong number ka,” sagot ng kausap. “Hindi si Janna ito. My name is Jude.”

Si Jason naman ang nagu-lat nang mabosesang lalaki ang sumagot at itinangging siya si Janna saka nagpakila-lang Jude ang kanyang pangalan.

“Ikaw ang tumawag sa cellphone ni Sally kanina. Lalaki ka pala pero bakit Janna ang nakalagay na name mo sa phonebook niya? Kamag-anak ka ba niya?” tanong ng binata.

“Hindi!”

“Kung gayun, ano ang re-lasyon mo sa kanya?” tanong pa ni Jason.

“Asawa!” mabilis namang sagot ni Jude.

Natigilan si Jason sa narinig …

Hindi kaagad nakapagsalita.

“E, ikaw … sino ka at bakit naisipan mo akong tawagan? Nasaan ang asawa ko?” tanong pa ni Jude.

Hindi na sumagot si Jason. Lambot na ibinaba ang hawak na telepono sa patungan.

Mataman siyang nag-iisip.

Nawala na ang pangalang Jude sa phonebook ni Sally …

Napalitan ng Janna para maitago ang tunay niyang pangalan.

Biglang sumalimbay sa isipan ni Jason ang umiiyak na gustong sabihin ng kasuyo kahapon.

Ang lihim na ito siguro ang gusto niyang ipagtapat pero hindi niya binigyan ng pagkakataon. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply