Karapatang pantao sa Hukbong Dagat

sa patakaran ng Command Team ng Navy na ang karapatang pantao ay isang pundasyon para sa katarungan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa.

Ayon pa nga sa pinuno ng Navy na si Admiral Pama, ang pagtangkilik sa karapatang pantao ay magsisiguro na ang ating kapwa ay makatatanggap ng sapat na antas ng disente at makataong pagtrato. Sa kabilang dako, dagdag niya na ang paglabag nito ang siyang magkakaila sa ating mga kapwa ng kanilang pundamental na karapatang moral.

Mababanaag sa mga salitang ito ang antas ng pagpapahalaga ng inyong Hukbong Dagat sa karapatang pantao. Sa katunayan, napakalaking bahagi ng pagpapalaganap ng kaalaman ng ating mga kababayan hinggil sa Navy ang adbokasiya ng Navy sa karapatang pantao. Sukdulan ang pagpupursige na maipaabot at maisapuso ng bawat tauhan ng Hukbong Dagat na ang karapatang pantao ay napaka-importanteng bahagi ng papel na ginagampanan ng inyong Navy para sa ating lipunan.

Sa pagpapatupad ng misyon ng Navy sa seguridad ng ating bansa at lalo na sa pagbabantay ng ating konstitusyon at mga kababayan, importanteng bahagi ng kakayahan ng inyong Navy ang itaguyod at mapalaganap sa buong hukbo ang kahalagahan at katuturan ng karapatang pantao.

Ang serye ng mga naiulat na pagkakadakip ng Navy sa mga pinaghihinalaang smuggler, hu-man trafficker at mga poacher kamakailan lamang, at ang maayos at marapat na inilunsad ng pagtugis laban sa mga ito ay magandang halimbawa ng lebel ng kaalaman at pagtangkilik ng Navy sa karapatang pantao – para sa lahat ng antas at sektor ng ating lipunan.

Maliwanag at maigting ang patakaran ng Hukbong Dagat hinggil sa adbokasiya nito sa karapatang pantao. Sa nakikitang paglutang ng bagong anyo ng banta at hamon sa seguridad ng bansa – paglapastangan sa ating kapaligiran, mga sakuna at kalamidad, at iba pang mga paglabag sa batas mula sa karagatan – lalong nararapat na tangkilikin at igalang ng Hukbong Dagat ang karapatang pantao upang matamo ang lehitimong kapayapaan at kasaganaan sa ating bansa.

Sa tulong ninyo mga katotong Pinoy, kakayanin natin yan!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply