Paano mapagtatagumpayan ang loveless marriage?

ANG pag-ibig ang pinakamahirap na mapanatili sa buong buhay. Habang ang love marriages ay nagsisimula sa pagmamahalan, hindi sapat ito para ang magkapareha ay magtagal sa habambuhay.

Sa ilang punto ng love marriages nagsisimulang makadama ang tao ng pagkakasakal, na noong umpisa ay pananabik, na nauuwi sa samahang di na makayanan. Sa isang banda, ang kasal na ipinagkasundo ay hindi nag-uumpisa sa pagmamahalan, pero kapag na-in love sa isa’t isa ay nakatutulong sa pagpapatuloy ng isang relasyon.

Marami sa mga relasyon ang naglalaho ang pag-ibig. May ilang insidente rin ng mga pagkabigo kaya nawawasak ang isang relasyon. Kung dati ay nagmahal ka at bigla, nawalan nang pagtingin, o kahit na sa pagiging magkaibigan na lamang ay wala na ring nararamdaman.

Lumikha ng mga panuntunan at gawin ito:

Para hindi mangyari ang pagkawala ng pag-ibig sa isa’t isa, ang magkapareha ay kailangang gumawa ng kanilang sariling mga alituntunin.

May mga bagay na nakahahadlang at nakasasakit sa isa’t isa. Kahit na loveless marriage pa ang dinaranas, maaring isagawa ang ibang opinyon.

Sa pagkakaalam mo gusto mo pang mag-asawa. Ang loveless marriage ay may posibilidad na manatili, pero may kakayahan ding mauwi ito sa isang tunay na pag-iibigan. Ang kawalan ng pag-ibig ay maaaring maituwid pero hindi madaling dalhin. Ang hindi madaling dalhing pag-aasawahan ay nauuwi lang sa pagdidiborsyo at pagkasuklam.

Manatiling magkaibigan, mag-usap
Hindi mahalaga na ang pagmamahalan ay hindi kagaya katindi ng dati. Bagaman ang mga bagay ay maaring maging perpekto, pero kahit bumaba ang igting ng pag-iibigan maari pa ring magkaroon ng komunikasyon.

Huwag pag-usapan ang mga topic na hindi makatutulong talaga
Sa halip ay palawakin ang mga bagong bagay o pag-usapan ang mga bagay na gaya ng isang magkaibigan, magtanong, magsabi. Magpakita na nag-aalala o hindi interesado sa mga bagay na nakalipas na. Ano ang alam mo, ka-ilangan ba ang tulong ng iyong ex? Ang kawalan ng komunikasayon ang nagiging hadlang, mag-usap.

Huwag mag-away
Sa pag-uusap, siguraduhing hindi nagbabatuhan ng mga salitang hindi mabuti sa pandinig. Kung sa nakaraan ay nagkaroon ng mga alitan, huwag nang ibalik pa ang tungkol dito. Tiyakin na ang mga sasabihin ay hindi magpapagalit at magpapawala sa pasensya ng isa’t isa dahil sa matinding pagkabigo at hinanakit.

Madalas na nagsisisi tayo sa mga nasabi sa kainitan nang pag-aaway. Maging matalino at mag-isip bago magsalita.

Inaakala mong maaayos pa ang pinsala, pero paano kung hindi na ito mapatawad ng kapareha? Panatilihing mapayapa kahit sa kainitan nang diskusyon at gumamit ng diplomasya, maghintay hanggang ang mga bagay ay lumamig.

Magpatawad at kalimutan, o putulin ang pag-aaway
Madalas nagaganap ang loveless marriage dahil ang dalawa ay nagpakasal lang dahil sa kaginhawahan o maaring nagkasundo pero kapwa hindi nagbabahagi ng pananabik o ang ma-tindi rito, may insidenteng may mali sa bahagi ng kapareha.

Kung hindi nagpatawad, o lumimot sa pinag-awayan, papayag ka bang maglaho ang relasyon dahil sa isang insidente?

Kung magkagayon, maari pa ring pairalin ang pagiging sibilisado o pakikipagkaibigan sa kanya.

Maraming mag-asawa ang nagsasamang walang pagmamahalan, pero mahirap magsama sa iisang bubong ang hindi magkasundo kaysa isang mag-asawang nag-iibigan.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply