Pagalawin ang mundo

KAHIT hindi sumasapat ang iyong kita, kaibigan, hindi dapat mawalan ng pag-asa.

Kahit na ang kapaligiran ay patuloy na bumababa ang kalidad, ‘di dapat malungkot dahil may pag-asa pa.

Kahit na patuloy  ang pagsalakay ng gutom,  panggigipit ng mga nasa poder, kahit palipat-lipat ka ng tirahan dahil kapos ang perang pang-renta, maganda pa rin ang bukas.

Dahil sa atin ang bukas, mga kasapi ng TRANSPORTER.

Naniniwala akong ang Pilipinas ay isang bayang pinili ng Diyos. Atin ang bukas kung ito ay ating pangangarapin, pag-aara-lan at paghahandaang angkinin.

Ang bansa natin ay daan-daan taong sinakop, inalila, nilapastangan, ipinagkait ang kasarinlan at kalayaan, pero ito pala ay sinadyang pagsasanay sa atin.

Maraming magigiting na tao ang nagmula sa ating lahi. Kailangan ko pa bang isa-isahin? Masyadong marami kung gagawin ito.

Ang hindi maitatatwa ay nakapag-alay tayo sa buong mundo ng maraming halimbawa.

Sa kanila at sa ating karanasan ay maliwanag ang isang katotohanan—maaabot ang ninanais kung nagkakaisa.

Dahil sa kahirapan nagpumilit tayong makaalpas, nagtrabaho abroad, at ngayo’y naging napakahalaga na sa ekonomiya ng  200 bansa.

Sabi nga, mahihirapan ang mga ito ‘pag wala ang mga Pinoy.

Kailangan lang pag-ugnayin ang mga Filipino at pag-isahin sa negosyo at mithiin.

Pilitin nating makapagbuo ng “Filipinotown” sa bawat bansa na parang mga “Chinatown” na makikita sa iba’t ibang bansa.

Magiging kasing halaga tayo ng China, na nakikipagnegosyo sa buong mundo at di na kayang maliitin sa kalakalan.

Ngayon, ang mga kapatid na maliliit na negosyante ay maaaring pag-isahin tulad ng sinasabi ng National Economic at Protectionism Association (NEPA).

Bakit hindi makipag-ugnayan sa mga “Filipinotown” sa iba’t ibang bansa ang mga negosyanteng nasa Pilipinas?

Hindi kaya isang elemento ito sa ating paghahanap ng paraan upang makalaya mula
sa kahirapan at kasawian?

Sabi ng pantas na si Archimedes: “Give a place to stand and, with a lever, I will move the world!”

Gawin nating tuntungan ang mga Filipinotown, gamitin natin ang pagkakaisa bilang lever at maaari nating pagalawin ang buong mundo.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply