Sakit tuwing malamig ang panahon ibinabala ng DOH

NAGBABALA ang Department of Health (DOH) sa publiko na mag-ingat sa trangkaso, pneumonia o respiratory tract diseases na karaniwan sa mga buwan na mas malalamig.

Pinayuhan ni Dr. Mario S. Baquilod, officer-in-charge ng DOH-National Center for Disease Prevention and Control (DOH-NCDPC) ang publiko na dapat obserbahan ang tamang paraan ng pag-ubo o pagbahing. Kapag uubo o babahing, pinapayuhan ang lahat na magtakip ng bibig at ilong upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Maaaring magka-virus ang isang tao sa pamamagitan ng maliit na patak ng mga fluid mula sa isang taong umubo bumahing at maging sa simpleng pakikipag-usap sa taong may ubo’t sipon.

“Frequent washing of hands with soap and water is important (Mahalaga ang madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig),” dagdag pa ni Baquilod.

Hinikayat niya ang mga may lagnat nang higit sa isa o dalawang araw na magpakonsulta agad sa doktor.

Kabilang sa mga palatandaan at sintomas ng trangkaso ay lagnat na hindi bababa sa 38 sentigrado, pananakit ng ulo, sipon, namamagang lalamunan o iba pang palatandaang respiratoryo, pananakit ng kalamnan o kasu-kasuan.

Laging pinapayuhan ng DOH ang publiko na magkaroon ng sapat na pahinga, dagdagan ang pag-inom ng tubig o katas ng prutas at pagkain ng masusustansiya.

Sinabi ni Baquilod na higit na makatutulong kung iiwas sa mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply