10 steps para maging malusog ang alagang hayop

NARITO ang mga paraan para maging malusog ang inyong alagang hayop:

Regular grooming: Lalo na kung ang iyong alagang aso o pusa ay may mahahabang buhok, kailangang ayusin ito tuwing ika tatlo hanggang anim na linggo. Ang paggugupit sa balahibo ng iyong alaga ay nagdudulot sa kanya para makakita ng mabuti at hindi magkaroon ng iritasyon ang kanyang mga mata, na naga-nagap kapag ang mga balahi-bo ay sobrang mahahaba. Ang pag-aayos sa alaga ay mahalaga para maiwasan ang ear infections, lalo na sa mga asong may malalapad na tai-nga.

Paliguan palagi ng may shampoo: Kabilang sa mga shampoo na ginagamit sa aso ay ang Bio-Groom, Earthbath, Tropiclean, Synergy Labs, Sheapet at Vet’s Choice.

Laging susuklayin: Re-gular na suklayin ang mga bu-hok ng iyong aso o pusa para hindi sila matakot, o hindi ma-ging komportable kapag gina-gawa mo ito, tanggalin din ang mga patay na balahibo.

Gumamit ng tamang sepilyo at suklay: Hindi lahat ng home-grooming products ay pare-parehol! Ang mabuting gamitin ay ang Miracle Coat at Safari.

Good diet: Bawat alagang hayop ay may sariling dietary needs, para makasiguro na nababantayan mo ang kan-yang kalusugan bigyan siya ng maayos at balanseng protina.

Dadagan ang diet ng Omega oils: Gumagamit ang mga veterinarian ng unang omega-3 fatty acids sa uri ng fish oil para sa panggagamot ng aso at feline allergies, pero ngayon inirerekomenda ito para sa malawak na kondisyon mula sa kidney disease hanggang sa arthritis at mataas sa cho-lesterol. Ang fish oil ay nagbi-bagay ng anti-inflammatory effects at nakatutulong sa pag-aalis ng pangangati kaugnay sa skin conditions.

Sepilyuhin ang kanilang ngipin: Ang regular na pag-sesepilyo ay nakatutulong para maiwasan ang dental disease na mahirap makita sa hayop. Pero siguraduhin ang sepilyong gagamitin ay gina-wa para sa mga alagang hayop. Huwag gumamit ng human toothpaste, dahil ma-lululon lang ito na makapag-bibigay ng iritasyon sa ka-nilang mga bituka.

Exercise: Ang iba’t ibang exercise routine ay makatutu-long sa iyong alaga na mana-tili sa magandang panga-ngatawan, pinasisigla ang daloy ng dugo at pinaiiwas sa pagkainip.

Huwag basta ipabakuna ang mga aso: Sa halip unahin ang “Titer”, na tumu-tukoy sa lakas at konsen-trasyon ng isang substance sa solution.

Kumukuha muna ang vet ng blood sample sa aso bago ang vaccine Titer at mayroong blood tested sa lakas ng aso para sa kanyang immunologi-cal response sa viral disease.

Bigyan ng hilaw na buto ang aso: Dahil malambot ito at may ilan pang litid at karneng nakakabit. Nililinis nito ang mga ngipin ng aso dagdag pa na oral workout nila ito at nag-bibigay ng healthy dose ng natural calcium.

Inirerekomenda ang so-brang luto na o sterilized bones.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply