10 suliranin sa kalusugan na may kaugnayan sa stress

1. Sakit sa Puso (Heart Disease)

Ayon sa mga mananaliksik, ang isang taong palaging nakadarama ng stress ay mataas ang pagkakataon na magkaroon ng high blood pressure, at mga suliranin na magkasakit sa puso. Marahil dahil may direktang epekto ang stress sa puso at blood vessels. Ang obesity at paninigarilyo ay isa ring dahilan. Kaya dahil sa mga nabanggit, ang mga taong may chronic heart cardiac problems ay di dapat na ma–stress.

2. Asthma (Hika)

Sa maraming pag–aaral, nagpapakita na ang stress ay nagpapalubha sa hika. Sa mga ebidensiyang nailahad na, kapag ang magulang ay may chronic stress, maaari ring magkaroon ang kanilang mga anak. Maaari ring panggalingan ang hika ng mga magulang na naninigarilyo sa pagbubuntis, o kaya ay sa air pollution sa kapaligiran.

3. Labis na Katabaan (Obesity)

Ang sobrang taba sa tiyan ay mas mapanganib sa kalusugan kaysa sa taba sa binti at balakang. Ang mga taong palagiang na – stress ay tumataba ang tiyan. Ang stress ay nagiging dahilan ng mataas na antas ng hormone cortisol, wika ni Winner.

4. Diabetes – Ang stress ay nagpapalala sa diabetes sa 2 paraan.

a. Nagpapataas ng pagkakaroon ng masamang gawi, katulad ng labis na pagkain at pag–inom.

b. Nagpapataas ng glucose levels sa mga taong may type 2 diabetes ng direkta.

5. Sakit sa Ulo (Headaches)

Ang stress ay isa sa mga nagiging dahilan ng sakit sa ulo, hindi basta tension na sakit sa ulo, kundi pati na ang migraine.

At dahil dito kapag kayo ay chronically stressed. Ang mga pagbabagong physiologic ay maaaring magdulot ng suliranin sa kalusugan.

6. Depresyon at Pagkabalisa (Depression and Anxiety)

Ang chronic stress ay konektado sa depresyon at pagkabalisa. Sa isang sarbey ay napag–alaman na ang mga taong may stress sa kanilang ay may 80% na mataas ang panganib na magkaroon ng depresyon sa loob ng ilang taon kaysa taong may mababang antas ng stress.

7. Suliranin sa Tiyan (Gastrointestinal na Suliranin)

Ang stress ay hindi naman nagiging dahilan ng ulcers, subalit p’wedeng maging dahilan ng mga suliranin sa tiyan, katulad ng GI kondisyon na nagreresulta ng chronic heartburn (GERD) at IBS, wika ni Winner.

8. Alzheimer’s Disease

Isang pag- aaral sa mga hayop ay nagsasabi na ang stress ay maaaring magpalubha sa Alzheimer’s disease. Ayon naman sa ibang mananaliksik ang pagbaba ng stress ay nagpapababa rin sa pagtaas ng antas ng Alzheimer’s disease.

9. Mabilis na Pagtanda (Accelerated Aging)

Nagpapabilis ng pagtanda ang stress. Ito ay ayon sa isang pag – aaral, kung saan ang DNA ng mga ina na may labis na stress ay nagresulta na magkaroon ng mga anak silang masasakitin, kaysa mga ina na may mababang antas lamang ng stress. Ayon pa sa mga mananaliksik nakita nila na ang particular na rehiyon ng chromosomes ay nagpapakita ng epekto ng mabilis na pagtanda ng hanggang 9 hanggang 17 dagdag na taon.

10. Maagang Pagkamatay (Premature Death)

Ang stress ay hindi lamang nararamdaman, di lamang nasa ulo, bagkus ito ay nasa physiologic response na banta sa katawan ng tao. Pag kayo ay stressed, ang katawan ay naaabala. Ang blood vessels ay nagsisikip. Ang blood pressure at pulso ay tumataas at ang paghinga ay bumibilis. Ang bloodstream ay napupuno ng hormones tulad ng cortisol at adrenaline.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply