13 paraan para mahinto sa paninigarilyo

1. Alamin kung bakit gusto mong huminto sa paninigarilyo.
Dahil alam mong ito ay masama sa katawan, gusto mong maprotektahan ang pamilya sa secondhand smoke, o gusto mong maging maayos ang iyong katawan at kalusugan.

2. Magpakatotoo sa paghinto sa paninigarilyo.
Mahirap huminto sa paninigarilyo, kailangan ang disiplina. Unti–unti ang paraan na gagawin, upang maging matagumpay. Tandaan na ang nicotine ay nakaka–addict.

3. Subukin ang Nicotine – Replacement Therapy.
Sa paghinto sa paninigarilyo ay makakaramdam ka ng prustrasyon, depresyon, pagiging irritable at walang gana. Dahil dito unti–unti mong palitan ang sigarilyo ng gum, kendi, lozenges. Subalit ang paggamit sa mga produktong ito, habang kayo ay naninigarilyo ay di – inirerekomenda.

4. Magtanong Tungkol sa mga Prescriptive Pills
Magtanong sa doktor tungkol sa prescription medications. May pills na makatutulong para mabawasan ang pagkagusto sa sigarilyo, dahil sa epekto ng mga kemikal sa utak. Nagagawa nilang mawalan ng gana sa paninigarilyo.

5. Huwag Sarilinin ang paghinto sa paninigarilyo
Sabihin sa pamilya o mga kaibigan na hihinto ka sa paninigarilyo. Pagsamahin ang behavioural therapy at nicotine replacement na mga produkto o ang panggagamot para maging matagumpay.

6. Labanan ang Stress
Ang dahilan kaya naninigarilyo ang ibang tao ay upang ma–relax. Kapag huminto ka sa paninigarilyo kailangan mong ibang paraan upang labanan ang stress. Magpamasahe, makinig sa magaganda ng musika, mag–yoga o taichi. Hanggat maaari umiwas sa stressful na sitwasyon.

7. Umiwas sa Alcohol
May mga aktibidad na kung minsan ay nararamdaman ang pagkagusto sa paninigarilyo. Isa na rito ang alcohol, uminom ng kaunti lamang. Ang kape ay nakaeengganyo rin sa paninigarilyo kaya palitan ito ng tea para sa maikling panahon. Kung kayo ay maninigarilyo pagkatapos kumain, magsipilyo na lamang ng ngipin o kaya ay mag–chewing gum.

8. Malinis na Tahanan
Kapag naihinto mo ang paninigarilyo, linisin ang lahat ng bagay na makapagpapanumbalik sa alaala ng iyong paninigarilyo. Katulad ng ashtrays, lighters, linisin ang buong bahay upang maalis ang amoy ng paligid, kurtina o bawat parte ng bahay.

9. Paulit–ulit na Subukan
Kung minsan kahit na nagbabalik ulit ang paninigarilyo, at mahirap na ito ay tuluyang alisin,  kailangang paulit–ulit na ito ay subukan, hanggang tuluyan na itong makalimutan.

10. Maging abala
Ang pagiging abala sa mga Gawain lalo na sa pag–ehersiyo ay nakaaalis ng pagnanais na magsigarilyo. Kapag talagang di – mo mapigil ang pagnanais na magsindi nito, abalahin ang sarili na lumabas upang mag–jogging, maglinis sa paligid, kunin ang alagang aso at kasamang maglakad-lakad upang malibang.

11. Kumain ng Gulay at Prutas
H’wag mag–diet habang pilit na inaalis ang paninigarilyo. Ang labis na pag–aalis sa mga pagkaing kinakailangan ng katawan ay makakasama, sa halip kumain ng maraming gulay, prutas, gayundin ng low – fat dairy products, upang uminam ang pakiramdam habang inaalis sa inyong sistema ang sigarilyo.

12. Gantimpalaan ang Sarili
Kapag naalis na ang paninigarilyo, kalusugan ang kapalit nito sa katawan, maging sa bulsa, dahil makatitipid ka sa pera. Kaya ang dapat gawin, ang ibang salapi na matitipid dahil hindi na naninigarilyo ay gamitin naman para mapasaya ang sarili bilang gantimpala.

13. Gawin ang Paghinto sa Paninigarilyo Para sa Kalusugan
Hindi lamang pera ang matitipid kapag inihinto ang paninigarilyo. Kundi higit sa lahat ang kalusugan. Ito ay nakapagpapababa blood pressure, gayundin ng pulso, pagkatapos ng 20 minuto sa loob ng isang araw, at mababalikang carbon monoxide level sa dugo. Sa loob ng 2 linggo hanggang 3 buwan ang panganib ng atake sa puso ay bababa, cancer sa baga, stroke, coronary heart disease at iba pa.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply