Ang mga taong may depression

ANG depresyon ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid nito. Hindi madali ang pagtulong sa mga depressed na tao pero maaaring ito ang maging susi para sila ay makarekober.

Narito ang ilang tips:

• Alamin kung ano ang depression.
Alamin muna ang mga impormasyon tungkol sa depression gaya ng mga sanhi at lunas nito.

• Hikayatin ang ibang tao
Hindi magiging madali kung mag-isang isasagawa ang pagtulong. Makatutulong ang partisipasyon ng ibang tao.

• Alamin ang kagustuhan ng tinutulungan
Magtanong kung ano ang mga gusto at kailangan ng tinutulungan upang magkaroon ng ideya.

• Humingi ng tulong mula sa doktor o theraphist
Kailangan ng iyong tinutunlungan ng propesyunal na tulong mula sa doktor o therapist.

• Tumulong sa praktikal na paraan
Ang mga pang araw-araw na gawain tulad ng paglalaba at pamimili ay maaaring mabigat para sa kanya. Tumulong kung kinakailangan.

• Maglaan ng panahon para sa sarili
Hindi biro ang ginagawang pagtulong. Bigyan din ng panahon ang sariling makapaglibang.

• Alamin ang iyong limitasyon
Hindi sa lahat ng oras ay mababantayan ang mahal sa buhay, tumulong sa sa ibat-ibang paraan.

• Seryosohin ang mga threats
Huwag iwang mag-isa ang mahal sa buhay kung ito ay nagpapahiwatig ng pagpapakamatay. Pigilan ang suicide sa pamamagitan ng paglayo ng mga weapons at gamot. Huwag mag-atubiling tumawag sa emergency hotlines.

Ang ‘depression’ ay kakambal ng ‘anxiety’ at vice versa. Magkaugnay ang dalawang bagay na ito. Mahigit sa kalahati ng mga taong may depression ay mayroon ding anxiety. Lubhang mahirap ma-diagnose at mahirap bigyan ng lunas ang dalawa.

“When you’re in the grip of depression and anxiety, it can feel like the misery will never end, that you’ll never recover.” Maaari pa ring makarekober, kailangan lang ng tamang lunas

Symptoms of depression and anxiety

Ang depression ay sanhi ng pagkakaisip at nakararamdam na walang gana o discouraged, helpless at hopeless ang isang tao. Ang anxiety naman ay nagdudulot ng pagkairita ng tao dulot ng mabilis na tibok ng puso, pagsikip ng dibdib at hirap sa paghinga.

Ang mga taong may parehong depression at anxiety ay malimit magkaroon ng mas malubhang sintomas, mas nababagabag sa araw-araw, mas mahirap na paghahanap ng tamang lunas at mas mataas na posibilidad ng pagpapakamatay.

Tips sa para sa depression and anxiety treatment

1. Bigyang pansin ang pag-inom ng nararapat na gamot
Makatutulong din ang anti-depressants para gamutin ang anxiety. Maaari ring mangailangan ng ibang gamot. Kumonsulta sa doktor para sa wastong medikasyon at upang malaman ang akmang gamot.

2. Bigyang pansin ang theraphy
Ang cognitive behavioral therapy ang siyang napatunayang pinakamabisa para sa depression at anxiety kaysa alin mang uri ng theraphy. Nakatutulong ito sa pagpapabago ng pag-iisip at gawi at nakakabawas din sa distress ng tao.

3. Sikaping magkaroon ng pagbabago sa life para style
Maraming maaaring isagawang ehersisyo tulad ng breathing exercise, muscle relaxation at yoga.

Bigyang pansin din ang pagkain ng wasto, tamang oras ng tulog. Higit sa lahat, mag-isip ng paraan kung paano mapapabuti ang habits sa araw-araw. Isangguni ito sa iyong theraphist kung kinakailangan.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply