Dapat gawin kapag may lindol

I. Manatiling Payapa.

Kung ikaw ay nasa loob ng isang matibay, maayos na gusali o bahay. Manatili na lamang sa loob nito.

II. Dumapa at Humawak

1. Dumapa sa ilalim ng matibay na mesa at humawak dito, o protektahan ang ulo ng inyong mga kamay.
2. Hanggat maaari ay buksan ng madalian ang pinto para makalabas.
3. Lumayo sa mga bintana na nababasag, cabinet at iba pang mabibigat na bagay.

III. Kung ikaw ay nasa labas… Lumikas sa lugar na walang mga balakid

• Lumayo sa mga punong kahoy, poste ng kuryente, at mabibigat na istraktura.
• Umalis mula sa malapit sa bangin, mataas na umbok ng lupa na maaaring maging sanhi ng pagguho.
• Kung malapit sa dalampasigan at nakaramdam ng lindol, lalo na kung may kalakasan, pumunta sa mataas na lugar. Maaaring magkaroon ng Tsunami.

Kung nakasakay ka sa sasakyan, huminto at lumabas ka! Huwag tangkain na bumagtas sa tulay, overpass, o sa mga flyovers na maaaring masira.

Pagkaraan ng Lindol

I. Maging handa sa aftershocks kapag ang pagyanig ay huminto, lumabas ng dali–dali sa gusali nang maingat

H’wag…
1. Gumamit ng elevator.
2. Pumasok sa mga nasirang gusali.
3. Gumamit ng telepono, kundi rin lang kailangang–kailangan.
4. Magpanic.

II. Magsiyasat

• Siyasatin ang sarili at mga kasambahay tingnan kung may nasaktan.
• Siyasatin ang mga sira ng kuryente o ng linya ng tubig.
• Siyasatin kung may nabutas na mga lalagyan ng chemical toxic o bagay na maaaring masunog.
• Apulain ang apoy na nagsimula upang di na ito kumalat.

III. Kung kailangang lumikas paalis ng inyong tahanan, mag–iwan ng mensahe na nagsasaad ng iyong pupuntahan, magdala ng emergency kit.

IV. Pamalagiang nakasubaybay sa pinakabagong paraan ng paghadlang sa mga magaganap sa pamamagitan ng radyong de baterya.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply