KAPRITSO NG LAMAN (Ika-49 na labas)

KINUHA ni Edward ang numero ni Sally.

“Iti-text kita kung saan tayo magkikita pero huwag mong isasama si Jason.

Tayong dalawa lamang ang mag-uusap. At kailangang dumating ka kundi’y baka hindi na tayo muli pang magkita bago ako umuwi ng Pilipinas,” sabi pa ng lalaki.

Napilitang tumango ng babae.

Masayang umalis na si Edward.

Naiwan namang nag-iisip si Sally.

Hindi tuloy niya napansin na dumating na si Jason.

Mahina siyang binunggo ng lalaki.

Saka pa lang nagbalik ang kamalayan ni Sally.

“Parang napakabigat ng iniisip mo at hindi mo ako napansin ay kanina pa ako nakatayo sa tabi mo,” sabi ng binata.

“Sorry! Ikaw nga ang iniisip ko. Ang tagal mo kasing dumating,” nakangiting sagot ni Sally.

“Tumigil ka nga riyan!” sagot naman ng binata.

Hindi nagtagal at pauwi na ang dalawa.

“Parang napagod ako,” sabi ni Sally kay Jason sabay unat ng likod sa malambot na upuan. “Iidlip lang ako, ha!”

“Sige! Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay na tayo,” sagot naman ng binata.

Nagpikit ng mga mata si Sally pero hindi totoong matutulog na siya.

Gusto niyang mag-isip kung bakit importante na magkita sila ni Edward.

Ano kaya ang kailangan sa kanya ng pinsan ng asawang si Jude?

Sa kaiisip, tuluyan na tuloy siyang nakatulog.

Hanggang sa dumating sila sa bahay.

Matamlay si Sally.

Naging maunawain naman si Jason.

Pagkatapos nilang kumain, ang binata na ang nagprisintang magligpit ng pinagkainan.

Hinayaan na niyang maunang matulog si Sally.

Hindi na rin niya ito kinulit ng seks.

Gusto niyang makapagpahinga nang husto ang kasuyo.

Sa ‘Pinas, may usapan sina Jude at Tina na magkikita.

Mamamasyal sila.

Plano nilang manood ng sine pero bago ito ay naisipan nilang mag-window shopping muna sa mall na kinaroroonan.

Habang sila ay namamasyal, hindi inaasahan ni Tina ang makakasalubong.

Ang kanyang ex-husband na si Darrel.

Kasama nito ang babaeng ipinagpalit sa kanya.

May naramdamang konting pride sa sarili ang babae.

Mas maganda siya rito at mas pogi ang ipinalit niya sa asawa.

Hindi umiwas sa kanila si Darrel …

Nakangiting sinalubong sila.

“So, kayo na palang dalawa,” puna niya nang makitang ang higpit ng pagkakayakap ni Tina sa bisig ni Jude.

“Kami na nga!” sarcastic na sagot ni Tina.

Tumingin si Darrel kay Jude.

“Asawa ko ang ipinalit mo sa asawa mo?” hindi makapaniwalang tanong.

Hindi malaman ng lalaki ang isasagot.

Si Tina ang sumagot para sa kasuyo.

“Kami talaga ang para sa isa’t isa. Pinalitan mo ako at pinalitan naman siya ni Sally. Pinagtagpo kami ng tadhana,” pormal na sagot ng babae.

Napailing-iling si Darrel.

“Huwag na tayong magsumbatan. Dahil pare-pareho na naman tayong may kapartner.

Ipinakikilala ko sa inyo ang new love ko. Si Sonia,” pagpapakilala ng dating mister ni Tina sa babaeng kasama.

Ngumiti ito at nag-hi!

Hindi nagtagal ang maikling pagtatagpong iyon at lumayo na sina Darrel at Sonia.

Sa puntong ito marahang binalingan ni Jude si Tina.

“Sabi mo’y pinalitan na ako ni Sally. May alam ka ba sa mga ginagawa ng asawa ko sa Taipei?” seryosong tanong ng lalaki.

Mabilis ang naging pagtanggi ni Tina.

“W-Wala! Imbento ko lang iyon. Gusto ko lang palabasin kay Darrel na hindi natin niloloko ang asawa mo,” sabi ng babae.

Napatango-tango ang lalaki at inaya na si Tina patungo sa kinaroroonan ng mga movie house.

Pipili sila ng magandang palabas na panonoorin. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply