KAPRITSO NG LAMAN (Ika-54 na labas)

MAS matagal at mas mainit ang pangalawang salpukan nina Jason at Sally.

Talagang sinulit nila nang husto ang pagkakahugpong ng kanilang mga kaselanan.

Wala nang bunutan …

Kahit ilang ulit na silang nilabasan, parang ayaw na nilang magkahiwalay.

Sinagad nila nang husto ang kanilang kaligayahan sa pagkakataong ito.

Pero hindi naman sila makina para hindi mapagod …

Nang manlupaypay na ang alaga ni Jason sa kababayo sa lungga at manghapdi na naman ang hiyas ni Sally sa kaaararo ng binata, sila na rin ang kusang tumigil.

Kapwa sila naliligo sa pawis at umaalon ang mga dibdib sa lakas ng paghingal.

Maya-maya’y dinampot ni Jason ang isang tuwalya at itinapis sa hubad na katawan.

Lumabas siya ng kuwarto…

Nang bumalik, may dalang isang pitsel na tubig at baso.

Pinainom niya si Sally para magluwag ang paghinga.

Maya-maya’y nagkatinginan ang dalawa.

Nagtanong si Jason.

“Paano kung magbuntis ka sa ginagawa natin? Isisilang mo ba ang ating magiging anak?” tanong ng binata.

Hindi handa si Sally sa itatanong ng kasuyo.

“Alam mong hindi ako dapat na manganak,” maya-maya’y sagot ng babae. “Paano ako uuwi ng Pilipinas kung may bitbit na bata? Baka hindi ako papasukin ni Jude.”

“Bakit uuwi ka pa? Iwan mo na ang iyong asawa at magsama na tayong dalawa,”
wala sa sariling sabi ni Jason.

Biglang napatingin sa kanya si Sally.

“Wala sa plano natin iyan. Kung magsasama tayo, gusto ko’y wala na kaming ugnayan ni Jude. Ayoko na may kasalanan na ako sa kanya ay may kasalanan pa rin ako sa Diyos,” sabi ng babae.

“I’m sorry. Nabigla lang ako,” biglang bawi naman ni Jason.

Tumabi na ulit ang binata sa babae pero wala na siyang plano na ulitin ang kanilang romansa.

Gusto na niyang matulog.

May pasok pa kasi siya bukas.

Sabay silang nagpikit ng mga mata.

Magkayakap habang natutulog.

SA mga sandaling iyon, tapos na ring magtalik sina Jude at Tina.

Nakahiga pa rin sila sa kama at kapuwa nakatingin sa kisame.

Anyong parehong may malalim na iniisip.

“Ano ang iniisip mo?” naisipang itanong ni Tina sa lalaki.

“Iniisip ko lang kung ano ang iisipin ni Sally oras na malamang ang kanyang asawa at matalik niyang kaibigan ay may relasyon. Ano kaya ang gagawin ng gagang iyon oras na malamang naglalaro tayo ng apoy habang siya ay wala?” sagot ni Jude.

Hindi nagsalita si Tina.

Gusto niyang sabihin sa lalaki na naglalaro rin ng apoy si Sally sa Taiwan.

Parang mag-asawa sila na nagsasama rito ni Jason.

Kung malalaman kaya ni Jude ang ginagawang pagtataksil ng asawa, ano kaya ang gagawin nito?

Nang marahan siyang sikuhin ng lalaki.

“Ikaw, ano naman ang inii-sip mo?” tanong ni Jude.

“Si Sally!”

“What about her?”

“Iniisip ko na sana ay hindi na niya maisipang magbalik-bayan para lagi tayong masaya,” sagot ni Tina.

Hindi umimik ang lalaki.

“Halimbawang hindi na siya nagbalik pa at magkaroon kayo ng legal separation, pakakasalan mo ba ako, Jude?” patuloy ni Tina.

“With all my heart,” mabilis namang sagot ng lalaki. “Pero imposible ang iniisip mo. Malakas ang paniniwala ko na babalik sa akin si Sally.”

“Paano nga kung hindi na siya magbalik?”

“Pakakasalan kita!”

Masaya na biglang yumakap si Tina kay Jude dahil sa sinabi nito.

Nagpikit na sila ng mga mata para ipahinga ang patang katawan.

Mabilis ang naging paglipas ng mga oras sa Taipei …

Umaga na …

Nagtaka si Sally pagbangon niya at tingnan ang kanyang cellphone.

May text sa kanya si Edward.

Bigla siyang nasabik na malaman ang mensahe ng pinsan ni Jude. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply