KAPRITSO NG LAMAN (Ika-55 labas)

TULOG pa si Jason nang makatanggap ng text message si Sally mula sa pinsan ng asawang si Jude.

Ang laman ng isipan ng babae, sasabihin ni Edward na malapit na siyang umuwi ng Pilipinas.

Kukunin na nito ang ipadadala niya sa kanyang asawa.

Tama ang kanyang hinala.

Two days from now, uuwi na raw siya ng Pilipinas.

At gustong makipagkita sa kanya ng lalaki.

Mahigpit ang bilin nito …

Siya lang ang darating sa ibinigay nitong magiging tagpuan nilang dalawa.

Hindi niya isasama si Jason.

Meron daw silang importanteng pag-uusapan.

Napilitang pumayag ni Sally…

Bukas sila magkikita bandang alas-2:00 ng hapon.

Taka ang babae sa lugar na ibinigay ng lalaki kung saan sila magkikita.

Sa lobby ng Royal Casa Hotel.

Doon daw maghihintay si Edward.

“Marami namang lugar kung saan kami puwedeng magkita. Bakit sa otel pa?” takang tanong sa sarili ni Sally.

Pero hindi na tumutol ang babae.

May tiwala naman siya kay Edward dahil pinsan ito ng kanyang asawa.

Nag-text na lang si Sally na darating siya sa kanilang usapan.

Ibinalik niya ang kanyang cellphone sa bag at lumabas na ng kuwarto.

Magluluto siya ng pagkain para paggising ni Jason ay naka-ready na ang kanilang almusal.

Makalipas naman ang ilang saglit na nakalalabas ng kuwarto ang babae, bumangon ang binata.

Kanina pa siya gising.

At alam niya na may ka-text ang kasuyo.

Hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang malaman kung sino ang napakaagang texter ni Sally.

Kinuha niya ang bag ng babae at inilabas ang cellphone sa loob nito.

Inalam kung sino ang texter…

Ang pinsan ng asawa ni Sally na si Edward.

At gusto nila na magkita sila ng babae sa Royal Casa Hotel bukas ng 2:00 pm.
Taka si Jason.

“Bakit kailangang doon sila magkita at ayaw niya na kasama ako? Ano ang gagawin nila rooon?” nag-iisip na sabi ng lalaki sa sarili.

Ibinalik na niya ang cellphone sa bag ni Sally.

Wala siyang uungkatin tungkol sa nabasa.

Hihintayin niyang ang babae ang kusang magsabi sa kanya.

Maya-maya’y patay malisyang lumabas na siya ng kuwarto.

Sumunod siya kay Sally sa kusina.

Abala ito sa pagluluto ng almusal.

Nakangiting lumapit si Jason at hinalikan sa pisngi ang babae.

“Good morning, love. Mukhang bising-bisi ka,” bati niya.

“Ano ka ba? Tanghali na. Baka ma-late tayo pagpasok!” sagot ng babae.

“E, di huwag tayong pumasok. Magseks na lang tayo maghapon,” biro ni Jason.

“Hayan ka na naman! Sa gabi lang ang seks. Trabaho sa araw,” irap ng babae.

“Pero kagabi, hindi mo ako pinagbigyan! May utang ka sa akin,” sabi ng binata.

“Para iyon lang. Babayaran kita mamaya pati tubo,” pabiro ring sagot ni Sally.

Galak na nayakap ng binata ang babae.

Ilang saglit pa at nag-aalmusal na ang dalawa.

Hinintay ni Jason na sabihin sa kanya ni Sally ang tungkol sa usapan nila ni Edward pero walang binanggit ang babae.

Iba ang topic na kanilang pinag-uusapan.

Nang matapos silang kumain, nagligpit ng pinagkainan ang babae.

Inutusan si Jason na mauna nang maligo para pagkatapos nito ay siya naman ang maliligo.

Hanggang sa banyo, nagtatanong ang lalaki sa sarili.

Kung bakit ipinaglilihim ni Sally ang tungkol sa pagkikita nila ng pinsan ng asawang si Jude.

Hindi tuloy naiwasang kabahan ng binata.

Natapos siyang maligo na hindi maubos-maisip kung bakit sa isang otel kailangang magkita nina Sally at Edward. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply