KAPRITSO NG LAMAN (Ika-58 labas)

LUMABAS na ng silid si Sally.

Saka naman biglang bumangon ang binata.

Hindi na naligo at hangos na nagbihis.

Sa labas ng condo building, naghintay na lang ng taksi na masasakyan si Sally.

Nagpahatid patungo sa Royal Casa Hotel.

Medyo malayo iyon kaya matagal ang biyahe.

Tanghali na nang dumating siya rito. Pumasok siya sa entrance ng otel…

Malawak ang lobby …

Palinga-linga siyang pumasok…

Hanggang sa isang lalaki ang biglang tumayo sa kinauupuan at masayang kumaway.

Si Edward.

Mabilis itong lumapit sa kanya.

“Akala ko ay hindi ka na darating,” sabi ng lalaki.

“Puwede ba naman iyon ay may usapan tayo?” sagot naman ni Sally.

“Baka nagugutom ka na. Kumain muna tayo,” alok ni Edward.

“Medyo ginutom nga ako sa biyahe ko,” sabi ng babae.

Inaya ng lalaki si Sally papasok sa class na restoran ng otel.

Umorder ng masarap na pagkain si Edward.

Kuwentuhan muna sila …

Ayon sa lalaki, pa-flight na siya pabalik ng Pilipinas sa makalawa.

Tapos na raw kasi ang kanyang kontrata at hindi niya alam kung makababalik pa siya.

Kung sakali, may sapat na raw naman siyang ipon para magpundar ng negosyo.

“Mabuti naman. Ako, mag-iipon pa,” nakangiting sagot ni Sally.

“Dapat na maging mautak ka rito. Gayahin mo ang ibang babae na nakilala ko. Hindi sex lang ang habol sa pagpatol sa ibang lalaki. Ginamit nila ang kanilang katawan para magkamal ng pera. Kaya pag-uwi nila ng Pilipinas, nakapagpapagawa ng sariling bahay at may malaki pang ipon sa bangko,” sabi ni Edward.

Hindi kumibo si Sally.

Nagpatuloy sa pagsubo…

“May ipadadala ka ba kay Jude?” maya-maya’y tanong ng lalaki.

“Meron!” mabilis namang tugon ni Sally sabay bukas sa kanyang bag.

Inilabas niya ang isang box ng mamahaling pabango at buong $500.

Kinuha ito ni Edward at inilagay sa kanyang attaché case.

“Pagkatapos nating kumain, may pupuntahan pa tayo, ha!” sabi ng lalaki.

“S-Saan?” kunot-noong tanong ng babae.

“Sa itaas. Nagpareserba ako ng kuwarto sa 20th floor,” nakangiting sagot ng lalaki.

“A-Ano ang gagawin natin doon?” nakamaang na tanong ni Sally.

“Konting remembrance lang. Bigyan mo ako ng isang magandang alaala bago ako bumalik sa Pilipinas,” nakangiting sagot ni Edward.

Gimbal si Sally nang ma-gets ang sinabi ng pinsan ng asawa.

“A-Ano’ng akala mo sa akin, pokpok?” namumula ang mukhang sabi ng babae.

“Aw… come on! Pumatol ka na nga sa ibang lalaki, bakit hindi mo rin ako magawang pagbigyan?”

Biglang ibinagsak ni Sally ang hawak na kutsara at tinidor sa plato.

“You bastard! Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin ito. Pinsan ka ng asawa ko!” galit niyang sabi.

“Pero ano naman ang ginagawa mo sa asawa mo? Nilalagyan mo ng dumi ang kanyang ulo!” pormal na sagot ni Edward.

Galit na biglang tumayo si Sally.

“Go to hell!” galit niyang sabi.

“Ikaw din! Kapag hindi mo ako pinagbigyan, makararating sa asawa mo ang mga kalokohang ginagawa mo rito sa Taipei!” banta ni Edward.

“Do it! I don’t care! Kung hindi niya ako maiintindihan, handa na akong makipaghiwalay sa kanya,” galit na sabi ng babae at hangos na lumabas ng restorang iyon.

Pinagtinginan sila ng mga tao pero hindi inalintana ni Sally.

Tuloy-tuloy siyang lumabas ng restoran …

Diretso sa labas ng otel …

Pagdating sa labas, hangos siyang pumara ng taxi at nagpahatid papauwi.

Umiyak siya nang umiyak habang nagbibiyahe.

Masamang-masama ang loob niya kay Edward.

Hindi niya alam na ganito ka-oportunista ang pinsan ng asawa.

Maya-maya’y grabe siyang nalungkot sa naisip na malapit nang malaman ni Jude ang kanyang sikreto. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply