KAPRITSO NG LAMAN (Ika-63 labas)

“TIYAK na para sa iyo ang tawag na ito. Ikaw na ang sumagot,” sabi ni Jason kay Sally sabay abot dito ng telepono.

Dinampot ng babae ang telepono pero hindi kaagad nakipag-usap.

Iniisip niya na ang asawang si Jude ang tumawag…

Galit na galit na pagmumurahin siya.

Sa mga sandaling ito, alam niya na nakabalik na si Edward sa Pilipinas.

Nakapagsumbong na kay Jude hinggil sa pagpatol niya sa ibang lalaki sa Taipei.

“Bakit hindi mo sagutin ang tawag? Kahit sinoman siya, dapat mong kausapin para malaman mo ang kanyang kailangan,” sabi sa kanya ni Jason.

Huminga muna nang malalim si Sally bago sumagot sa telepono.

“H-Hello…” maikli niyang simula.

“Sweetheart si Jude ito,” narinig niyang sabi ng lalaki. “Narito kanina sa bahay ang pinsan kong si Edward at ibinigay ang ipinadala mo sa akin. Maraming salamat sa iyo, love.”

Taka ang babae …

Para namang hindi galit ang asawa …

Hindi pa kaya nagsusumbong kay Jude?

“Love, alam ko kung gaano kalaki ang hirap na dinaranas mo diyan. Konting tiis lang. Kapag umuwi ka, hindi na kita paaalisin pa. Ako na lang ang magtatrabaho para sa iyo,” patuloy naman ng asawa.

Biglang nangilid ang luha ni Sally.

Kung pinagmumura siya ni Jude, baka hindi siya naiyak dahil napaghandaan na niya ang mangyayari.

Pero ganitong matinding concern ang ipinadarama sa kanya ng asawa, nadurog ang kanyang puso.

“Huwag mo akong alalahanin. Okey lang ako. Ikaw ang mag-ingat diyan,” sagot ni Sally.

Nang makita naman ni Jason ang reaksiyon ng babae, bumangon siya sa kama at lumabas ng kuwarto.

Nasasaktan siya…

Nagseselos sa ipinakikitang concern ni Sally sa kanyang asawa.

Naiisip niya tuloy na hindi niya tuluyang masasarili ang babae …

Hiram lamang.

Dahil pagkatapos ng kontrata nito, babalik na siya sa kanyang asawa at matatapos na ang kanilang relasyon.

Hindi naman naging mahaba ang pag-uusap nina Sally at Jude.

Madaling tinapos ng lalaki ang kanilang pag-uusap.

Alam niyang gabi sa bansang kinaroroonan ng asawa sa mga oras na ito.

Ayaw niyang masyadong maabala ito sa pagtulog at pamamahinga.

“Sige, mag-ingat ka na lang diyan at mag-iingat ako rito. I love you!” sabi ni Jude.

“I love you too!” sagot naman ni Sally.

Nang ibaba ng lalaki ang telepono, nakita niyang nasa likod pa pala niya si Tina at bumalik.

Pormal …

Sa ibang direksiyon nakatingin.

Nahuhulaan niya ang nararamdaman at iniisip ng babae.

“Nagseselos ka ba?” tanong niya kay Tina.

“Ano sa palagay mo?” hindi tumitinging sagot ng babae.

“Hindi mo dapat pagselosan ang kaibigan mo. Asawa ko siya. Alam mo iyan,” sabi pa ni Jude.

Hindi umimik si Tina.

Tama ang kinakasam kaya hindi na nagsalita si Tina.

Kumuha ng bote ng beer at nakiinom na rin.

Lulunurin na lang niya sa beer ang konting sintemyento na nararamdaman, nakalimutan na niyang uuwi na nga pala siya.

Samantala, nagtaka si Sally nang hindi kaagad magbalik si Jason sa kuwarto.

Naisipan niyang lumabas ng silid…

Habang pababa sa hagdanan, nakita niya si Jason na nakaupo sa salas.

Mag-isang umiinom …

Hardwine ang inuupakan.

Napailing-iling si Sally. Alam niya ang dahilan kung bakit naisipang maglasing ng kasuyo. Itutuloy

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply