LINGGO NG PALASPAS

ANG Linggo ng Palaspas o Palm Sunday ay isang Kristiyanong araw ng kapistahan.

Bawat taon nagbabago ang petsa nito. Ngayong taon (2012) pumatak ang Palm Sunday sa ika-unang araw ng Abril.

Ang Palm Sunday din ang unang araw ng Holy Week.

Ito ang araw upang ipagdiwang ang pagpasok ni Hesus sa lungsod ng Herusalem sa Israel, ayon sa pagkakasulat sa Bibliya sa Marcos 11:1-11, Mateo 21:1-11, Lucas 19:28-44, at Juan 12:12-19.

Bukas gugunitain ang Linggo ng Palaspas, na magsisilbing hudyat ng pagpasok ng Holy Week na nagtatapos naman sa Easter Sunday o Pasko ng Muling Pagkabuhay sa Abril 7.

Inaasahan na ang mga Kristiyanong Filipino ay tutungo sa simbahan bibit ang mga makukulay na palaspas para mabendisyunan.

Ang pagbabasbas sa mga palaspas ay ginaganap bago magsimula ang isang misa, kung saan iwinawagayway ang palaspas habang winiwisikan ng agua bendita o benditadong tubig ng pari.

Ayon sa matatandang pamahiin, ang nabendisyunang palaspas ay nakapagtataboy sa masamang elemento o espiritu kaya pangkaraniwang isinasabit ito sa mga bintana at pintuan sa tahanan.

Tunay na kahulugan

Araw-araw ay Linggo ng Palaspas, ayon sa isang aking nabasa.

Ang palaspas ay ang sumisimbolo sa buhay ng tao, at tuwing Linggo ng Palaspas iwinawagayway natin ang ating buhay bilang pagpupuri sa Diyos ng may pagsunod ng buong puso’t kalakasan at paglilingkod ng may kagalakan.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply