Mens Sana in Corpore Sano

“MENS Sana in Corpore Sano.” Isang katagang Latin ito na ang ibig sabihin sa Ingles ay “A Sound Mind in a Sound Body” o iyong isang matalas na pag-iisip sa isang malusog na pangangatawan.

Naging pamoso ito noong panahon ng mga Greko kung saan itinataguyod ng mga mamamayan ang magpaunlad ng kalusugang pangkaisipan at pangangatawan.

Sa mga nakalipas na panahon, naging sikat sa ating mga kababayan ang kilos pangkalusugan sa larangan ng sports at maging sa pangkabuuang “well being.”

Subalit kung titingnan ang pagsibol ng kilusang ito, mapapansin na tila walang pagsasanib ng kalusugang pangkaisipan sabay ng kalusugang pangangatawan.

Mahalaga ang pagsasanib na ito dahil ang kawalan ng balanse rito ay nakapagdudulot ng pagbagsak ng isa sa kanila o sa kanilang dalawa mismo. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay walang batid kung paano gamitin sa tamang paraan ang kanyang lakas pangkatawan ay maaring magdulot ito ng kapahamakan.

At maging ang isang taong may matalas na pag-iisip subalit mahina naman ang pangangatawan ay maaring ganundin ang sapitin sa bandang huli. Sa madaling salita, at ayon sa mga Greko libo-libong taon na ang nakalilipas, napakaimportante ng balanse sa kalusugang pangkaisipan at pangangatawan.

Sa Navy na isang teknikal na sangay ng Sandatahang Lakas, binibigyang halaga ang puspusang pagsasanay at edukasyon ng mga tauhan nito. Subalit hindi lamang sa kapasidad na pangkaisipan nakatuon ang pansin ng Navy kundi maging sa kapasidad ng pangangatawan.

Banaag sa mga nakalipas na buwan ang pagbibigay halaga ng Navy sa kapasidad ng kanyang mga tauhan na magkaroon ng sapat na kakayanang pag-iisip (kaalaman at kasanayan). Subalit, kasabay nito ang pagbibigay ng importansya sa kalusugan ng pangngatawan. Makikita ito dahil sa pag-angat ng antas ng pakikilahok ng tauhan ng Navy sa mga pampalakasan at pangkalusugang aktibidad.

Sa ngayon, patuloy at higit pang pinaiigting ng pamunuan ng Navy ang pagpapalawig ng ganitong mga gawain partikular na halimbawa sa katatapos lamang ng pagbubukas ng Admiral’s Cup at ang pagwawagi ng Navy sa iba’t ibang paligsahang nilalahukan nito.

Kasabay pa rito ang pakikiisa ng mga tauhan ng Navy sa buong bansa at pakikipagtulungan sa mga kababayan natin sa mga paligsahang pampalakasan lalo na ngayong summer.

Natural, sa tulong ng ating mga kababayan, kakayanin ng Navy ang lahat ng ito!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply