Paano mapapalayas ang balakubak?

ANG hair damages ay nang-yayari dahil sa dandruff o bala-kubak, bleaching, o paggamit ng iba’t ibang chemicals. Da-hil sa pagkakaroon ng dan-druff ang iyong anit ay hindi nagiging malusog at nauuwi sa pagkalugasng buhok.
Maraming mga babae at lalaki ang nagrereklamo dahil sa flaky scalp (tuklap na anit). Ang solusyon para rito ay ang pagtatanggal ng dandruff mula sa iyong buhok. Kapag naalis na ang dandruff sa buhok, magkakaroon na ng malusog na anit na magbibigay naman sa iyo ng malusog na buhok.
Ang dandruff o Seborrhea ang pinakakaraniwang uri ng skin eczema o pamamaga. Matatagpuan ito sa lahat ng bahagi gaya ng mga tainga, anit, mukha at tiyan.
Lumilitaw ang makakapal na patse ng kaliskis sa anit bilang resulta ng dandruff. Ang uri ng dandruff ay “oily” at “dry dandruff” depende sa uri ng iyong balat.
Nagiging mahirap suklayin ang buhok kapag oily dan-druff. Ang pinakasintomas ng dandruff ay ang pagkalaglag ng mga kaliskis mula sa anit kapag nagsusuklay.
Nagkakaroon ng dandruff dahil sa di tamang diet, di ba-lanseng hormone sa katawan, karamdaman o pagbabagu-bago ng panahon gaya ng dry weather.
Makatutulong ang Cortisone based creams at shampoo sa panggagamot sa skin inflam-mation, dahil pinahihinto nito ang yeast infection na dulot ng mga kaliskis na ito.
Narito ang ilang hair care tips na makatutulong sa pag-alis ng mga problema sa dan-druff:
Fenugreek paste: Magbabad ng ilang kutsara ng fenugreek seeds.
Gilingin ang mga ito at ilagay sa anit ng dalawang ulit sa loob ng isang linggo. Masyado itong epektibo sa kaso ng dry dan-druff.
Lime Juice: Pagkatapos mag-shampoo ng buhok gu-mamit ng isang kutsara ng lime juice sa huling banlaw. Hindi lang makatutulong sa proble-ma sa dandruff kundi mag-papakintab pa sa iyong bu-hok. Vinegar: Maglagay ng suka sa jug ng tubig, pagkata-pos mag-shampoo ilagay sa iyong buhok. Sobrang epek-tibo nito sa oily dandruff.
Egg Shampoo: Batihin ang isang itlog, at ihalo sa kaun-ting tubig. Imasahe ang so-lusyon sa anit, iwanan sa loob ng 15 minuto at banlawan.
Ang pagmamasahe sa anit ng fermented yoghurt ay makatutulong sa pagtatang-gal ng dandruff. Gayundin ang juice ng Indian goose-berry ay sobrang epektibo.
Ang pagmamasahe sa buhok ng mainit-init na coco-nut oil o castor oil dalawang beses sa isang linggo o pag-lalagay ng aloe vera gel ay isang simpleng paraan para maalis ang dandruff.
Mahalaga rin ang balan-seng diet ng mga prutas, gulay at karne para mapala-yas ang dandruff flakes. Ang pag-inom naman ng mga vitamin gaya ng vitamin A, vitamin E and B complex ay nagpapaganda sa buhok lalo nasa mga kababaihan.
Panatilihin ding malinis ang buhok at anit para ang mga dead skin cells ay hind ma-ging makaliskis sa anit. Laging magsuklay ng buhok para matanggal ang panganga-liskis at mapanatili ang blood circulation.
Mahalaga ang blood circu-lation sa pagre-repair ng dandruff; magagawa rinito sa pamamagitan ng pagma-masahe sa anit ng mga dulo ng daliri sa loob ng 15 minuto.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply