Para malunasan ang nerve pain

ANG pananakit ng nerve ay nagtatagal at ang iba namang neuropathic na sakit ay bumubuti rin ng kusa, subalit nagtatagal din ng buwan o taon man.

May mga sariling paraan ang bawat tao upang ito ay kanilang malunasan ayon na rin sa paggabay ng mga doktor o maging ng mga makalumang paraan.

Dahilan ng Nerve Pain?

Ang neuropathic pain ay nanggagaling sa pagkasira ng nerbýos. Karamihan nito ay dahil sa medical conditions katulad ng sakit na diabetes, side effects mula sa mga gamt chemotherapy o pag nasasaktan sa anomang paraan.

Sariling Paraan Upang Malunasan ang Nerve Pain

Maliban sa mga pain reliever, may iba pang paraan upang makatulong sa suliranin tungkol sa nerve pain, upang pangalagaan ang kalusugan at makaramdam ng ginhawa kapag sinusumpong ng nerve pain.

a.    Kontrolin ang Diabetes
Kung ikaw ay may diabetes, palagiing kontrolado ang blood sugar. Ang normal na blood sugar levels ay mainam na pampaginhawa ng nerve pain.

b.    Maglakad – lakad
Ang ehersiyo ay naglalabas ng natural na pamatay ng sakit na tinatawag na endorphins. Nagbibigay din nang maayos na daloy ng dugo papunta sa nerve, binti at paa ang pag – ehersisyo. Ayon sa mga mananaliksik ang palagiang pag – ehersisyo ay nagpapaayos sa blood vessels sa paa at pinangangalagaan na mabalik sa dating kalusugan ang mga nasirang nerve. Umpisahan ang paglalakad araw – araw nang maikling distansya hanggang sa malayuan.

c.    Paginhawahin ang mga paa
Kung apektado ng nerve pain ang mga paa, pagtuunan ng pansin ang pangangalaga dito. Hindi maayos na pakiramdam, pananakit at impeksyon ay mga dahilan nito. Siyasatin ang inyong mga paa, magsuot ng komportableng sapatos at komunsulta sa podiatrist ng palagian.

d.    Ilubog ang mga Paa sa Maligamgam na Tubig
Maligamgam na panghugas sa paa ay pinakamadali at pinakamura sa paggamot ng nerve pain. Ang mainit na tubig ay nakatutulong sa pagdaloy ng dugo sa mga binti, at makatutulong din na makaginhawa sa stress.

e.    Laktawan ang kasiyahan
Ang labis na paggamit ng alcohol ay masama sa nerve, ito ay makapagpapalubha sa nerve pain. Ayon sa mga ekspero uminom lamang ng apat na beses sa loob ng isang lingo, para sa alcoholic beverages.

f.    Ituloy na lamang ito
Ang nerve pain ay lalong nadarama kung gabi. Napipinsala ang pagtulog dahil sa sakit na nararamdaman. Para makaramdam ng ginhawa, limitahan ang pag–inom ng Caffeine sa bandang hapon. At panatilihin ang tamang oras ng pagtulog.

g.    Gumamit ng Mainit na Cream
Ang paggamit ng maiinit na uri ng cream ay nakakairita sa iba. Subalit ayon naman sa iba na palagian nang gumagamit ng mga maiinit na cream ay mainam ang resulta ng nasabing mga cream sa paggamot ng nerve pain.

h.    Pampamanhid
Ang Anesthetic lidocaine, gel, ointment o patches ay nakahanda para sa mga reseta sa tinatawag na over–the–counter na pamamaraan. Ang ginhawa na naidudulot ng lidocaine ay kasiya–siya bagama’t panandalian lamang.

i.    Pampahid
Sa ilang mga pag–aaral ay nagpapakita na ang pagpapahid ng botanical oils tulad ng geranium oil ay nakapagpalabas ng sakit ng postherpetic neuralgia. Iba pang mga langis tulad ng lavender oil ay nagpapakita ng tulong na maginhawahan ang mga tao maalis ang kanilang nerve pain.

j.    Pag – isipan ng mabuti ang ukol dito
Mga paraan tulad ng pagninilay, biofeedback, pag–iisip ng positibo tungkol dito, ay nakatutulong sa mga taong may nerve pain, na mamuhay ng maayos at normal. Palagi lamang isaisip na ang pag–iisip sa Diyos ay walang katapat, kahit na ang pinakamagaling na doktor.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply