Tamang pagpapababa ng timbang

MARAMI sa mga kabataang babae ang nasa diet at marami rin naman ang mga overweight kaysa dati nitong mga katawan. Tanggapin natin na marami sa atin ang natotoryur dahil sa pagkain.

Marami ang ayaw ng kani-lang matabang katawan. Ma-rami rin ang nakararamdam ng guilt o pagkakasala sa sarili ka-pag sumosobra sa kanilang pagkain.

Paano makararamdam ng mabuti sa sarili at sa pagkain:

1. Kumain lang kapag na-gugutom

Araw-araw ay nahaharap tayo sa mga tukso. Ang pagkain ay nandiyan lang sa mga birthday, holidays, at kapag lumalabas kasama ang mga ka-ibigan. Nagda-diet ka nga pero tila mas lumalala pa. Pinarurusahan mo ang sarili mo kapag nagugutom.

2. Lumayo mula sa Yo-yo Dieting

Oo, ang miracle diet sa loob ng isang linggo ay nagpapatu-naw ng libras sa timbang. Pero sa loob ng ilang buwan, muling bumabalik ang dating bigat. “Ang Yo-yo dieting ay mas malala kaysa sa pagkakaroon ng ilang extra pounds,” sabi ni Nanci Ginty Butler, LICSW, MSW, na nagtratrabaho para sa mga ka-bataang babae sa Riverside Community Care.

3. Unawaain na mas higit ka pa kaysa sa iyong hitsura

“Mga babae, isipin ninyo na mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa kanyang hitsura,” ayon kay Catherine Steiner-Adair Catherine Steiner- Adair, EdD, na nag-aral sa eating disorders sa Harvard Medical School.

Iba’t ibang sukat ng babae ang nagsabi sa kanya na sila ay hindi magaganda o payat para maipag-patuloy ang kanilang layunin, gaya ng pagiging doctor o isang vet.

4. Alamin ang tungkol sa eating disorders

Ang pagkahumaling sa pagkain, o di pagkain, ay masama para sa iyo.

Pero, hindi ito tungkol sa pagkain, kundi sa nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili. Kung hindi mo gusto ang hitsura mo, o kung sino ka, hindi solusyon ang pagpapababa ng timbang para masolusyunan ang prob-lemang ito.

Bigyan ng atensyon kung gaano karami at lakas ang ibini-bigay ng iyong size . Kung ang pagkain o pakiramdam na di mabuti tungkol sa iyong katawan ang iniisip mo, makipag-usap sa pinagkakatiwalaan mo, gaya ng doctor, school counselor, o iyong ina. Maaari ring kumuha ng  im-pormasyon sa National Eating Disorders Association web site na may mga impormasyon at mga taong makatutulong sa iyo.

5. Mag-Media Diet

Nakabibighaning tumingin sa sangkaterba at magagandang modelo sa TV o magazines pero nakararamdam ka naman ng insecure kapag tumitingin sa salamin. Ang katotohanan, ma-rami sa mga model ang di mukhang model talaga. Ang computer airbrushing ang nag-papaganda lang sa mga lara-wan ng mga modelo para mag-mukha silang matangkad, payat at mas marilag. Huwag nang tumingin sa anumang media na nagpapalungkot sa iyong body image.

6.Bumalik sa basic: ku-main lang pag nagugutom

Nasabi na kanina, hindi madali, pero ang pagkain kapag nagugutom lang ay posible. Tingnan ang dahilan kung bakit ka kumakain. Ang pagtantiya sa kung bakit ka kumakain ay isang mahalagang bahagi sa healthy eating.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply