Tao ang pinakamahalagang kayamanan ng Navy

SA NAKALIPAS kong artikulo hinggil sa Navy Sail Plan 2020 – ang pangarap ng Navy para sa bayan – nabanggit ko ang mithiin ng Navy na maging higit na malakas at maaasahan sa taong 2020.

Iginiit ko rito na ang pangarap na ito ay hindi para sa Navy lamang kundi para sa buong sambayanang Filipino.

Nabanggit ko rin na napakalaki ng puhunang itinataya para rito, partikular ang puhunang pantao at kagamitan na siyang magpapaunlad ng kapasidad ng Navy para sa tauhan at ang kapabilidad naman para sa kagamitan.

At kung paghahambingin ang dalawang prayoridad na ito, ang tao o kapasidad ng Navy ang tinatanaw bilang pinakamahalagang kakayanan o kayamanan na maaring paunlarin at palawigin ng Navy.

Sa ganang ito, hindi kataka-taka kung bakit kakaiba ang mga pagsasanay o training na isinasagawa ng Navy para sa kanyang mga tauhan at maging ang pagtanggap ng mga aplikante o re-recruitment ng mga bagong tauhan.

Ang selective recruitment o yung metikulosong pagtanggap ng mga aplikante ay nagpapakita na sinisiguro ng Navy na ang bawat mga bagong tauhan ay may sapat na kakayanan o background na makapagsanay sa ispesipikong mga tungkuling teknikal lalo pa’t nahaharap ang Navy sa modernisasyon ng mga kagamitan at mga pamamaraan sa pakikibaka.

Dito ngayon makikita na sa lahat ng aspeto ng pagpapaunlad ng Navy tungo sa pagiging higit na maaasahan at malakas, napaka-importante na ang tao ang pagtuonan ng higit ng pansin dahil ang tao ang siya mismong maglalayag ng mga barko at siya mismong makikibaka para sa taumbayan.

Kaya’t sa pag-analisa ng person-nel perspective o perspektibang pantao ng Sail Plan, nabibigyang kasagutan ang mga katanungang hinggil sa kaalaman, kakayanan, at mga pinapahalagahang kaugalian ng mga tauhan para makamit ang mithiin ng Sail Plan.

Kaakibat ng perspektibang ito ang estratehikong layunin na magkaroon ang Navy ng mga tauhan na may mataas na lebel ng kakayahan at sigasig upang magampanan nila ang kani-kaniyang mga ispesipikong tungkulin.

Subalit ang lahat ng ito at mga mithiin sa pagpapaunlad ng tauhan ng inyong Navy ay hindi kayang makamit ng Hukbo sa kanyang sarili lamang.

Kaya’t napakahalaga ang suporta ng taumbayan para dito.

At sa tulong ninyo, kakayaning ng inyong Navy ang lahat ng ito!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply