Tips sa inyo guys: Paraan para mapaligaya ang bebot

NAGBAHAGI ng tips ang mga lalaki mula sa Asia kung paano napanana-tiling maligaya sa piling nila ang mga babae.

Sa loob ng ilang henerasyon, na-tutunan ng mga Asian men kung paano tratuhin ang isang babae sa pamamagitan ng pagsunod sa pa-nuntunan ng Chinese philosopher na si Wang Xu sa kanyang aklat na Maxims for Teaching Men.

Ang kanyang kaalaman ay nag-palipat-lipat sa ma-higit 2,000 taon na ang nakaraan at isinasapamuhay sa mga kababaihan hanggang nga-yong 2012.

Narito ang ilang winning recom-mendations para sa Western men na nagnanais na maging matagum-pay sa kanilang pag-ibig at pag-aasa-wa:

1) TRATUHIN SIYA NA PARANG GINTO – Ang babae mo ay isang reyna. Alalahanin mo na ang asawa mo ang dapat na mauna, bago ikaw, sa iyong trabaho, sa labas ng iyong interes o maging sa iyong ina!

2) MAY RITWAL SA UMAGA – Bumangon sa umaga bago pa ma-gising ang iyong asawa. Siguradu-hing nakapagsulat ka na ng special love note, maiksi at kalugud-lugod at itago ito sa lugar na matatagpuan niya sa loob ng isang araw. Gawin itong maiksi, mapagmahal, nakatata-wa, humahaplos sa kanyang puso… ipaalam sa kanya na iniisip at minama-hal mo siya.

3) MAGSALITA – Huwag umupo na lang basta. Kausapin mo siya. Gusto niyang makita kung ano ang na-raramdaman mo, kung ano ang iniisip mo, at ano ang ginagawa mo! Huwag nalang basta umigik o umu-ngol. Siya’y best friend mo rin, kaya makipag-usap ka sa kanya.

4) MAKINIG KA SA KANYA- At ang mas mahala-ga, makinig ka sa kan-ya. Gusto ng babaeng kinakausap tungkol sa kanilang buong araw, sa kanilang problema, sa kanilang mga pagkabalisa, etc. Pakinggan mo siya. Tunay na pakikinig. Ibi-gay mo sa kanya ang iyong purong atensyon.

5) LAGING NASA BAHAY – Siguraduhin na umuuwi ka ng bahay para makasama mo siya. Huwag palaging nasa trabaho kahit hatinggabi na. Huwag makipagkita sa mga kabar-kada at lumabas para sa sports games tuwing linggo. Paglaanan ng oras ang asawa.

6) PURIHIN SIYA – Mahirap bang purihin siya? Kung maganda siyang tingnan, sabihin sa kanya. Kung ma-bango siya, sabihin sa kanya. Kung magaling siya sa kama, ipaalam sa kanya. Sino ang ayaw nang pinupuri?

7) IPAGLUTO SIYA NG HAPUNAN – Oo, kailangan mong matutunan ang pagluluto. Bakit hindi? Nagtratrabaho rin siya. Alamin kung paano ang quick meals at kung ginabi siya ng uwi, o kahit na kasama niya ang mga bata sa bahay, ipagluto siya ng masarap na pagkain. Pinagagaang mo rin ang kanyang buhay.

8) HAYAANG MAKASAMA NIYA ANG KANYANG MGA KAIBIGANG BABAE – Kung gusto niyang lumabas kasama ang matalik niyang mga kaibigan, payagan siya. Magtiwala sa kanya. Kung naging masaya ang paglabas niya, nakangiti siyang uuwi sa iyo.

9) HAYAANG SIYA ANG HUMA-WAK NG PERA – Ikaw ang nag-tatrabaho, siya rin naman. Mas magaling humawak ng pera ang mga babae, kaya siya ang paha-wakin ng budget. Humingi lang ng allowance bawat linggo para di ka mag-alala. Gastusin lang ang ibinibigay niya sa iyo.

10) LIMITAHAN ANG SPORTS/VIDEO GAMES – Limitahan ang sarili sa loob lang ng limang oras sa isang linggo ang paglalaro ng video games o panonood ng sports. Kung maari patayin ang TV at harapin siya.

11) SUMUNOD – Gawin ang si-nasabi niya. Huwag nang mag-tanong, di na mahalaga. ”Yes, dear” ito ang pinakamahalagang kataga na dapat mong malaman. Narito ka para mapasaya siya, kaya sun-din ang gusto niya.

12) HUWAG MAGMADALI SA KAMA – Bakit ka nagmamadali? Lagyan ng kulay at tamis ang pag-tatabi. Akitin siya. Mag-isip ng paraang mapapaligaya siya.

13) ALAMIN ANG USO – Lahat ng babae ay gusto na nasa uso. Huwag pahuli para maging presen-table palagi.

14) AYUSIN ANG SARILI – At dahil napagwagian mo na ang kan-yang puso, panatilihing malinis ang iyong sarili, magpagupit ng buhok at laging mag-ayos ng katawan. Walang babaeng gusto na ang kanyang asawa ay parang laging mukhang lasing.

15) MAGLINIS – Ito ang pinaka-mahalagang bagay na dapat na malaman. Maglinis ng banyo, kusina at buong bahay kung puwede. Mama-halin ka niya dahil dito. Kung wala kang pasok ng sabado, mag-eskoba ng sahig. Sobra niyang ikatutuwa ito. Sundin ang mga hakbang na ito at ikaw ay magiging maligaya sa buong buhay mo!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply