Tunay na katapangan

KUNG mataman nating oobserbahan ang ating mga ginagawa, masasabing hindi natin mahal ang ating sarili.

Ito ang maaaring isagot ng isang namimilosopo: “Aba’y maganda ‘yan. Ibig sabihin ay hindi tayo makasarili. Hindi tayo masasamang tao!”

Pero hindi kasing simple ng “dahil sa hindi natin mahal ang ating sarili ay hindi tayo makasarili” ang lohika ng ating sinasabi.

Halimbawa, ang pabayaang nag-i-smoke-belching ang sasakyan kesa “gumastos” sa pagpapaayos ito ay pagiging makasarili na nagpapakita rin ng hindi mahal ang sarili.

Ito ay kaignorantehan dahil hindi niya alam na ang kalusugan niya at ng mga kasamang drayber at motorista ang kabayaran sa kapabayaang ito.

Kung ikaw ay isang tsuper na karaniwang nasa polluted na kalsada sampu hanggang 12 oras isang araw, alam mong dapat na ikaw ang nangunguna sa mga posibleng biktima ng polusyon na unti-unting ngumangatngat sa iyong katawan, partikular ang iyong baga at iba pang organ sa loob ng katawan.

Ngunit kadalasan ay binabalewala mo ito.

Nagpapaka-martir ka dahil kailangan mo ‘ka mong mabigyan ng kinabukasan ang iyong pamilya, o mapakain man lamang ang mga mahal sa buhay ng dalawa o tatlong beses sa isang araw.

Totoong kahanga-hanga ang ganitong pagsasakripisyo pero, pasensya na, kasama, kailangan nating diretsahin na mali ka.

Ang pagpapakamatay, madalian man o unti-unti, ay ginagawa lamang ng mga duwag.
Karuwagan ito dahil tumatakas kang harapin ang mas mabigat na responsibilidad ng kakabit ng iba at mas epektibong opsyon.

Kesa magpaka-martir, tiyaking ikaw ay buhay, malakas at kapaki-pakinabang. Ito ang mas kahanga-hangang kabayanihan. Ang tunay na katapangan ay kung makikipagkapit-bisig ka sa ibang mga kasamahan upang maisaayos ang mga bagay na nagpapahirap sa inyo.

Mas mahirap gawin ito kaysa magpaka-martir. Ngunit ito ang tamang desisyon at prayoridad.

Kahit pa gaano kabigat ang problema, tulad ng polusyon, hindi ito dapat urungan o takbuhan. Mas katapangang masasabi ang lumaban kaysa sumuko at hayaan ang sariling mamayapa na lamang.

‘Yan ang tunay na pagmamahal hindi lamang sa sarili kundi sa iyong mga mahal sa buhay, mga ka-sektor at bayan.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply