Buhay mo karugtong ng buhay ko

KAILANGANG maging maagap sa paghahanap ng potensiyal na donor.

Mahalaga ang oras sapagkat ito’y nangangahulugan ng buhay o kamatayan sa isang pasyente na transplant na lamang ang nalalabing pag-asa.

1. Ano ang organ at tissue donation?

Ito ay kusang-loob na pagbibigay ng organ o tissue upang madugtungan ang buhay ng isang pasyenteng nangangailangan nito.

Maaaring gamitin sa transplant ang mga organ at tissue.

Marami nang magagandang pangyayari ang natala sa kasaysayan ng modern transplant surgery mula nang isagawa ang matagumpay na kidney transplant noong 1954.

Ngayon, posible nang magsagawa ng transplant ng 25 ibat ibang organ at tissue na kinabibilangan ng mga sumusunod sa pamamgitan ng organ donation program:

• cornea o puti ng mata
• atay
• puso
• baga
• buto at cartilage
• bato
• lapay (pancreas)
• balat
• bone marrow

2. Ano ang organ donation program?

Ang organ donation program ng National Kidney and Transplant Institute (NKTI) ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pasyente na makakuha ng kailangang mga organ o tissue para madugtungan ang kanilang buhay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghikayat sa mga tao na magpatala sa organ donation program kung saan nangangako silang ihahandog o ibibigay ang kanilang organ sa mga nangangailangan nito sa sandaling sila ay mamatay.

Ang mga kamag-anak ng namatay na posibleng makunan ng organ ay kinakausap upang pumayag silang ibigay ang mga ito sa pasyenteng nangangailangan upang muli silang makapamuhay nang normal.

KAILANGAN ANG MAS MARAMING DONASYON!

3. Ano kailangan ang isang organ donation program?

Mahirap makakuha ng organ at tissue para sa mga taong mahigpit na nangangailangan nito.

Maaari kayong makatulong kung:

• Binabalak ninyong maging donor: sa pamamagitan ng pagdadala ng nilagdaang Organ Donor Card
• Hihikayatin ni ninyo ang iba na maging donor sa pamamagitan ng pagpapatala sa organ donation program ng NKTI
• Tulungan ang NKTI na humanap ng mga potensiyal na donor.

4. Sino ang maaaring maging organ donor?

Kahit na sinong ang edad ay mula 18 pataas ay maaaring maging organ donor. Maaari ring maging donor ang mga menor de edad, kakailanganin lamang ang pahintulot ng magulang o guardian nito.

5. Anu-ano ang mga pamantayan sa organ donation?

Tulad ng ibang programa may mga pamantayan ding sinusunod ang organ donation.

Ang mga potensiyal na donor ay mga pasyenteng itinuturing na brain dead, na kinabibilangan ng mga sumusunod:

Comatose, humihinga na lamang dahil sa ventilator / respirator.

• Nagtamo ng matinding pinsala sa utak (irreversible neurological damage).
• Hindi na nakakaaninag at nakakaramdam
• Walang impeksyon at nakahahawang sakit
• Walang sakit na Kanser bukod sa tumor sa utak
• Walang sakit na malalang alta presyon (malignant hypertension) o renal disease.

6. Kailan itinuturing na brain dead ang isang tao at bakit siya ang pinakamainam na organ donor?

Ang isa taong sinasabing brain dead ay yaong biktima ng stroke, nagkapinsala sa ulo o naaksidente at comatose, himihinga na lamang dahil sa respirator, hindi na nakakaramdam ng sakit o wala nang pakiramdam, o tuluyan nang hindi gumagana ang utak.

Hindi na ito gagaling at permanente na ang pinsalang taglay nito. Sa madaling salita, itinuturing na siyang PATAY.

Ang mga brain dead na pasyente ang pinakamainam na donor sapagkat sa kabila ng kanilang kalagayan patuloy ring gumagana ang mga organ nito sa katawan. Ang bato mula sa isang bangkay ay maaaring ipreserba sa loob ng 36 hanggang 48 oras. Mas mainam na maagang maisalin ang organ, sapagkat mas malaki ang tsansang magiging matagumpay ang transpalnt at hindi gaanong mahihirapan ang pasyente.

7. Bakit hindi na lang mga kamag-anak ng pasyente ang kuning donor?

Pinakamabuting maging donor ang pinakamalapit ng mga kamag-anak (kapatid). Mas malaki ang posibilidad na tatanggapin ang pasyente ang ibinigay na organ kung kamag-anak ang nagbigay. Pero kadalasan, walang kamag-anak ang pasyente na maaaring maging donor. Dito mangangailangan ng bangkay na posibleng kunan ng kanilang organ.

Dahil walang katiyakan kung kailan may darating na donor, kailangan ng pasyente ang patuloy na pagda-dialysis. Kung minsan, dumadaan ang ilang taon bago makakita ng tamang donor. Para sa ibang organ transplant tulad ng puso at atay, kapag walang makuhang donor sa loob ang 2 – 3 buwan, maaaring mamamatay ang pasyente. Ito ang dahilan kaya iniimbitahan ang lahat na sumali sa Organ Donation Program upang maging bahagi ng grupo ng mga potensiyal na donor.

Para sa posibleng organ donations, makipag-ugnayan sa transplant Coordinators ng NKTI Human Organ Preservation Effort (HOPE) office.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply