Holy Week

HOLY WEEK na.

At sa mga Kristiyano, napakahalaga ng linggong ito dahil ginugunita natin ang hirap na dinanas ng Panginoong Hesukristo upang tubusin ang tao at iligtas sa kasalanan.

Ngunit tila yata nakaliligtaan ang tunay na kahulugan ng Holy Week. Pinasok na ito ng komersyalismo kaya ang anunsyo ay katulad ng “LENTEN SPECIAL” ng mga restaurant.

Okay naman ang mga Lenten trip sa mga mamahaling beach resort at iba pang pasyalan.

Ang ilang establishment nga ay nagbibigay ng tinatawag nilang “LENTEN DISCOUNTS” sa mga bilihin. Nakalulungkot man isipin ngunit mas tumitingkad na ang gamit ng mga anunsyo kapag panahon ng Kuaresma.

May iba’t iba namang panata o paniniwala ang tao kapag Holy Week. Balita tuwing Biyernes Santo ang pagpapako sa krus ng ilang may panata. Para sa kanila, ang pagpapapako sa krus ay isang banal na gawain upang tularan ang Panginoong Hesukristo.

Sari-saring pagpapahirap sa sarili ang ginagawa ng may mga panata. Maglalakad nang nakapaa papuntang Grotto o Antipolo, pagpapako hangga’t maging duguan ang buong katawan at iba pa. Bagama’t hindi ito tahasang tinututulan ng Simbahang Katoliko, hindi rin nito sinasang-ayunan.

Ito rin ang panahon na marami ang  “BAWAL.” Panahon ng “PROHIBITION.” Matinding disiplina upang ipagkait nila sa kanilang sarili ang mga bagay-bagay na pangkaraniwang ginagawa kapag hindi Mahal na Araw. Bawal maligo. bawal kumain ng karne, bawal ang pakikipagtalik, bawal magsaya at marami pang bawal.

Marami rin naman ang nagdarasal sa “Station of the Cross” at pagbisita sa iba’t ibang simbahan o “Visita Iglesia.” O kaya naman may pagpunta sa mga lugar na itinuturing na Banal tulad ng sa Lucban, Quezon, Mount Banahaw at mga lugar na pinaniniwalaang nababalot ng Himala. Dito ang mga tao ay humihingi ng Himala ng buhay lalo na ang mga may matinding problema o sakit.

Anomang paraan natin ginugunita ang HOLY WEEK, ang mahalaga ay ano ang tunay nating kalooban? Walang masama kung kumain, kasama ang pamilya sa restaurant na may “”LENTEN SPECIAL” na menu. Ang pagpapapako sa krus o pagpapahirap sa sarili, bagama’t kanilang kagustuhan ay dapat magkaroon ng babala at nakaabang na medikasyon dahil baka madisgrasya naman sila. Sa mga sumusunod naman sa mga ipinagbabawal, sang-ayon sa pinagpasa-pasahang tradisyon, nawa’y suriing mabuti kung may koneksyon ito sa pananampalataya natin.

Isipin rin natin na ay HOLY WEEK ay hindi lang pagbabawal at pagpapahirap sa sarili.

Ito rin ay BAWAL at nagpapaalala sa atin ang walang hangganang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat.

Inalay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili. Nagkatawang tao, nabuhay na ordinaryong tao at namatay sa krus upang maipakita sa tao na tunay ay pangakang buhay na walang-hanggan. Kaya naman ang Holy Week ay may Linggo ng Pagkabuhay upang maipakita ng Diyos na dahil sa kanyang pagmamahalsa atin ay may naghihintay na muling pagkabuhay sa ating lahat.

Ang Holy Week ay Linggo rin ng pagpapatawad. Ang paghingi natin ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan sa kapwa at sa Diyos. At ang pagpapatawad naman natin sa mga tao na nagkaroon naman natin sa mga tao na nagkaroon naman ng atraso o kasalanan sa atin. Mahirap gawin ito lalo na may kinikimkim kang galit o sama ng loob sa tao.

Ngunit ay HOLY WEEK ay panahong pwede natin mabusa ito sa ating damdamin upang humingi ng tawad at magpatawad din.

Sa aking mga tagasubaybay nais ko ibahagi sa inyo ay isang maikling panalangin na aking natutunan sa panahon ng matinding pagsubok sa aking buhay.

“LORD, I LEAVE MY PAST TO YOUR MERCY.

MY PRESENT TO YOUR LOVE.

AND MY FUTURE TO YOUR DIVINE PROVIDENCE.

GOD BLESS PO”

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply