K+12 at working parents

MABIGAT na mabigat ang programang K+12 ng Department of Education.

Hindi lang ang mga guro ang nabibigatan kundi lalo ang maraming magulang.

Ating pag-uusapan ito dahil sa dami, lalo na ang mga mahihirap na magulang, na gustong magreklamo laban sa programang ito.

oOo

Maraming tatay at nanay ang sabay ngayon na naghahanapbuhay upang mapagdugtong-dugtong nila ang kanilang pangangailangan, kasama na ang pagpapaaral sa kanilang mga anak.

Hindi na katulad noon na sapat na ang kinikita ng tatay o nanay para sa kanyang buong pamilya na maaaring binubuo ng mahigit sa tatlong anak.

At dahil nga sa sapat ang kita ng isa sa mga magulang noon, ang tatay o nanay ay naiiwan sa mga tahanan upang alagaan ang mga bata, kasama na ang paghahatid-sundo sa mga ito sa iskul.

oOo

Sa pag-iral ng K+12, humaba ng dalawang taon ang pag-aaral ng mga nasa elementari at haiskul.

Hindi lang ito. Lumaki rin ang gastos para sa mga bata, lalo na kung sabay-sabay ang mga ito na pumapasok.

Sa parte ng napakaraming magulang na pilit na pinagkakasya ang napakaliit nilang kita at sapilitan silang magkasabay na pumasok sa trabaho, napababayaan na rin ang mga bata sa kanilang mga pagkain, paghahanda sa iskul at pag-aaral sa loob ng tahanan.

Nagaganap ito sa milyon-milyong biktima ng kontraktuwalisasyon, labandera, tsuper, magsasaka at mangingisda.

At para sa mga may anak na sabay-sabay na nag-aaral sa mga antas na ito, malinaw ngang mabigat ang kanilang kalagayan.

oOo

Nagtataka nga lang tayo sa pilit na pagpapairal ng programa nang walang pagsaalang-alang sa kahirapan ng mga magulang.

Tantiya ng maraming magulang, mas marami ang hindi makatatapos ng pag-aaral dahil sa K+12.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply