Kanser sa bituka

MARAMING ebidensya ang magpapakita na ang halos karamihan sa pinanggagalingan ng kanser ay maliliit na bukol o tumor.

Ang tumor na bukol ay karaniwang tumatagal ng 10 taon upang maging colorectal cancer at karaniwang walang sintomas. Ang pagpapatingin sa pamamagitan ng Screening Colonoscopy ay inirerekomenda para sa maagang pagkatuklas nito, gayundin sa maagang pag–aalis sa bukol na maaaring maging dahilan ng kanser.

Ang pagkunsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber

Ang kanser sa bituka (colon cancer) ay isa sa pangunahing kanser sa Pilipinas. Ang isa sa mga paraan upang mapigilan ang sakit na ito ay ang pagkunsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber. Mula sa pagkain ng white bread, dapat ay palitan ito ng whole – wheat o kaya ay whole grain bread. Pwede ring bumili na lang ng whole meal pasta para sa pagkaing punung–puno ng fiber.

Palagiang pampisikal na aktibidad

Pag–eehersisyo, ito ay tunay na mas kasiya–siya sa ngayon. Maliban sa pagpasok sa isang local na gym na malapit sa inyo, pwede rin kayong sumama sa grupo na nag–eehersisyo tulad ng aerobics, kickboxing, at iba pang klase ng pagsasayaw.

Maaari ring makigrupo sa iyong mga kaibigan sa group badminton. Ang pinakamaganda sa lahat ay pamalagiin at huwag hintuan ang pag–eehersisyo. Ang isang hindi aktibong paraan ng pamumuhay ay unang hakbang upang magkaroon ang tao ng suliranin sa kalusugan. Kung mayroon kayong mga suliranin sa kalusugan na nagbabawal sa inyo upang kumilos magkonsulta sa doktor.

Mga sintomas ng kanser sa bituka

1. Ang pagpapalit sa paraan ng pagdumi – di – pagdumi o (constipation), labis na pagdumi o (diarrhea) na tumatagal ng ilang linggo.

2. Pakiramdaman na parang di–sapat ang lumalabas na dumi, at may nakaimbak pa sa tiyan.

3. Matingkad na pula o maitim na dugo sa dumi (maitim na dugo, na may pahiwatig na ang dugo ay nakatago sa dumi).

4. Dumi na mas kakaunti kaysa sa dating dami.

5. Di – maayos na pakiramdam sa tiyan, katulad nang palaging may kabag, pamamaga, palaging parang busog at paninigas ng tiyan.

6. Pagbaba ng timbang na hindi malaman ang dahilan.

7. Mapapagurin, palaging pagod, at di–maipaliwanag na pagbaba ng dugo o anemya (low number of red blood cells).

Mga nararapat gawin:

1. Magpatsek–ap sa buong katawan (Executive Check – up).

Kinakailangan ang magpatsek–ap taon–taon lalo na sa unang bahagi ng taon.

2. Magpa–bakuna – protektahan ang sarili sa maaaring pagkakasakit sa hinaharap.

3. Tamang tulog –  umpisahan ang pamumuhay sa taon ng bawat buhay ang pagkakaroon ng disiplina sa paraan ng pagtulog. Huwag abusuhin ang katawan sa di maayos na pagtulog. Ang wastong tulog ay nagbibigay ng maayos na kapakinabangan sa buhay, magandang memorya at malusog na balat.

4. Pag–iingat sa tubig na iniinom – ang pag–inom ng maruming tubig ay maaaring maging dahilan ng iba’t ibang uri ng sakit tulad: cholera, diarrhea at iba pang suliranin sa kalusugan. Ang tubig na ating gagamitin sa paghuhugas at paliligo ay dapat na malinis din.

Maging malinis

1. Medicine cabinet – bisitahin at alamin ang kulang na gamot at bitamina sa loob ng medicine cabinet. Kailangang malaman ang expiration date, upang ligtas kayo sa paggamit ng mga nito. At sa mga gamot na araw na lang ang bibilangin at mag–eexpire na, itapon ang mga ito.

2. Refrigerator – Linising mabuti ang refrigerator, alisin ang lahat ng laman na pagkain at ibalik lamang ang nararapat na kainin. Defrost ang freezer ng maayos.

3. Make – up Kit – ang mga lumang make – up items, brushes, sponges ay pinagpupugaran ng baktirya na ginagamit naman ninyo na pampahid diretso sa mukha. Ang pulbos, foundation ay nagtatagal ang bisa, subalit ang mascara tubes at eyeliners ay 3 buwan lamang na nagtatagal. Kaya kapag may kakaiba nang amoy ang inyong make – up itapon na ang mga ito.

4. Unan at panakip ng kama

Ang mga bagay na ito, na ginagamit sa pagtulog ay nakakukuha ng mikrobyo mula sa ating katawan. Kapag may kalumaan na ang mga unan at panakip sa kama, gayundin ng kumot, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ito ng alikabok, mikrobyo, insekto at kulapo. May mga unan, kumot at panakip ng kama na di – pinamamahayan ng mga naturang mikrobyo na mabibili upang ipampalit sa mga luma na.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply